Nieuwsbrief ontvangen?
Sector
  • Po
  • Vo
  • So/Vso
Vakinhoud
  • Burgerschap

Onderwijsaanbod

20-3-2015

In deze sectie is het onderwijsaanbod voor het primair- en voortgezet onderwijs opgenomen. Het betreft zowel methoden als ander lesmateriaal, handreikingen, mogelijkheden voor trainingen en verwijzingen naar expertisecentra. Dit aanbod is onderverdeeld in twaalf relevante burgerschapsthema's.
Er kan organisatorisch op verschillende manieren getracht worden om onderwijsdoelen voor burgerschap te realiseren: in vakken, in vakoverstijgende aanpakken en projecten, door de schoolomgeving te betrekken middels het pedagogische klimaat op school (zie het model onderwijsaanbod). De twaalf thema's reflecteren deze vier organisatorische invalshoeken.
Onder elk van de twaalf thema's zijn drie vaste onderdelen opgenomen:

  • Uitgelicht: materialen die een substantiële bijdrage leveren aan (aspecten van)  burgerschap. Dit is materiaal dat veelgebruikt wordt, geanalyseerd is door SLO of extern onderzocht. Indien er inzicht is in de kwaliteit van het materiaal worden verwijzingen opgenomen naar bijvoorbeeld een analyse, beschrijving, evaluatie of proefschrift.
  • Meer over…: een overzicht van andere items en materialen.
  • Links: verwijzingen naar portals en expertisecentra op het gebied van het betreffende thema.

De materialen in Uitgelicht en Meer over… worden in een tabel gepresenteerd, waarbij de doelgroep (schooltype, leerjaar) is aangegeven. De titels zijn links naar verdere informatie over of een rechtstreekse download van het materiaal.

 

1

Burgerschap - algemeen

2

Burgerschap in de vakken

3

Basiswaarden en democratische
rechtsstaat

4

Kinder- en mensenrechten

5

Leerlingenparticipatie en -inspraak

 

6

Maatschappelijke stage

7

Identiteit & diversiteit

8

Sociale veiligheid & conflicthantering

9

Debatteren

 

10

Filosoferen

11

Schoolomgeving: wijk en samenleving

12

Europees- en wereldburgerschap