Conferentie 'Whole School Approach' voor duurzame ontwikkeling338218-4-2019 12:56:0429htmlFalseaspxHoe ziet een integrale benadering voor duurzame ontwikkeling in een school er uit? En hoe het bijbehorende implementatietraject? Aan deze vragen hebben docenten en onderzoekers samen gewerkt. Het gaat op deze conferentie om zowel onderzoeksresultaten..Agendapagina
Basisschool De Griffioen590618-4-2019 12:56:0428htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Student Voice734918-4-2019 12:56:04449htmlFalseaspxDoor SLO zijn vier tools ontwikkeld die tot doel hebben om leerlingparticipatie te vergroten bij de vraag wat van waarde is om te leren op school. Het gaat erom dat leerlingen hun stem kunnen inzetten en daarmee vaardigheden en attitudes ontwikkelen om...Website artikelpagina
Alliantie Burgerschap Magazine1288518-4-2019 12:56:0426htmlFalseaspxTer afsluiting van de tweede fase van de Alliantie Burgerschap is er een magazine uitgegeven. Naast interviews met schoolleiders en artikelen over burgerschap in de school, geeft het magazine een overzicht van de resultaten van de afgelopen vier jaar...Nieuwspagina
Analyses methoden en lespakketten burgerschapsvorming3006918-4-2019 12:56:044465htmlFalseaspxScholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben sinds 2006 een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. Op de meeste scholen wordt burgerschapsvorming gezien als onderdeel van de...Website artikelpagina
Alliantie burgerschap krijgt een vervolg3009418-4-2019 12:56:04111htmlFalseaspxDe Alliantie burgerschap gaat door. Het samenwerkingsverband van po- en vo- scholen, de UVA, Inspectie van het Onderwijs, SLO en de KPC groep gaat nog zeker tot 2017 door met het uitvoeren van onderzoek en het stimuleren van schoolontwikkeling ...Website artikelpagina
Alliantie Burgerschap3011018-4-2019 12:56:048508htmlFalseaspx​De Alliantie Burgerschap is een landelijk samenwerkingsverband van scholen (basisonderwijs, vmbo, havo/vwo), kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen), organisaties uit de onderwijsinfrastructuur (o.a. pedagogische centra, SLO) en de Inspectie ...Website artikelpagina
ARBO & ATW3011118-4-2019 12:56:04515htmlFalseaspxDe arbeidsomstandighedenwet én de arbeidstijdenwet zijn beide van toepassing op de maatschappelijke stage. Wat staat er in die wetten? En wat betekent dat concreet voor de invulling van maatschappelijke ...Website artikelpagina
Basisschool Cobbeek3012518-4-2019 12:56:04685htmlFalseaspxNoud Moeskops is directeur van Basisschool Cobbeek, een vrij kleine wijkschool in Veldhoven. Cobbeek behoort bij Veldvest, een stichting waar vijftien basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs bij zijn ...Website artikelpagina
Burgerschap meten3013718-4-2019 12:56:04519htmlFalseaspxWebsite artikelpagina