Domein participatie5230411-12-2018 10:11:14648htmlFalseaspxMeedoen aan de samenleving kan op verschillende niveaus (klas, school, vereniging, buurt, stad, regio, land etc.) en kan zich richten op verschillende aspecten: sociaal, cultureel, politiek, economisch. Participeren is afhankelijk ...Website artikelpagina
Project Ongehoord580111-12-2018 10:11:1456htmlFalseaspxVoor het Project Ongehoord vroegen stichting Turning Point en Bosch Film jongeren uit heel Nederland om documentaires te maken over thema's als discriminatie, wraak, vergeving en de macht van de media. De documentaires vormen een goede start voor een...Nieuwspagina
Slotconferentie Alliantie burgerschap2890811-12-2018 10:11:1497htmlFalseaspxSave the date Meer infomatie volgt.Agendapagina
Versterking burgerschapsonderwijs in het vo2896311-12-2018 10:11:1469htmlFalseaspx​In januari 2019 start de VO-raad met een nieuw project Versterking burgerschapsonderwijs in het vo. Om scholen en besturen zo goed mogelijk te kunnen faciliteren op dit vlak, wil het project graag van u als schoolleider of bestuurder horen wat uw...Nieuwspagina
Analyses methoden en lespakketten burgerschapsvorming3006911-12-2018 10:11:143365htmlFalseaspxScholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben sinds 2006 een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. Op de meeste scholen wordt burgerschapsvorming gezien als onderdeel van de...Website artikelpagina
Alliantie burgerschap krijgt een vervolg3009411-12-2018 10:11:1489htmlFalseaspxDe Alliantie burgerschap gaat door. Het samenwerkingsverband van po- en vo- scholen, de UVA, Inspectie van het Onderwijs, SLO en de KPC groep gaat nog zeker tot 2017 door met het uitvoeren van onderzoek en het stimuleren van schoolontwikkeling ...Website artikelpagina
Alliantie Burgerschap3011011-12-2018 10:11:146948htmlFalseaspx​De Alliantie Burgerschap is een landelijk samenwerkingsverband van scholen (basisonderwijs, vmbo, havo/vwo), kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen), organisaties uit de onderwijsinfrastructuur (o.a. pedagogische centra, SLO) en de Inspectie ...Website artikelpagina
ARBO & ATW3011111-12-2018 10:11:14461htmlFalseaspxDe arbeidsomstandighedenwet én de arbeidstijdenwet zijn beide van toepassing op de maatschappelijke stage. Wat staat er in die wetten? En wat betekent dat concreet voor de invulling van maatschappelijke ...Website artikelpagina
Basisschool Cobbeek3012511-12-2018 10:11:14604htmlFalseaspxNoud Moeskops is directeur van Basisschool Cobbeek, een vrij kleine wijkschool in Veldhoven. Cobbeek behoort bij Veldvest, een stichting waar vijftien basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs bij zijn ...Website artikelpagina
Burgerschap meten3013711-12-2018 10:11:14409htmlFalseaspxWebsite artikelpagina