Burgerschap leerlingparticipatie Lyceum Schondeln Roermond42923-11-2017 15:43:11162htmlFalseaspxIn dit filmpje is te zien hoe Lyceum Schondeln invulling geeft aan burgerschapsonderwijs. Burgerschap als houding vormt hierin een centraal uitgangspunt.Website artikelpagina
Naar een schoolvisie218923-11-2017 15:43:11780htmlFalseaspxIedere school heeft een schoolplan waarin beschreven is welke missie de school heeft en welke visie daarbij past. De missie en visie zullen uitgaan van de (levensbeschouwelijke) identiteit van de school en de kenmerken van de omgeving en populatie. HierinWebsite artikelpagina
Wat is uw visie?331223-11-2017 15:43:112840htmlFalseaspxScholen hebben de ruimte om zelf invulling te geven aan actief burgerschap en sociale integratie. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op burgerschap en integratie. Scholen dienen een visie en plan van aanpak te hebben. Daarin zijn vele ...Website artikelpagina
Wat is MaS?1158923-11-2017 15:43:112809htmlFalseaspxMaatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de ...Website artikelpagina
Spelregels MaS als facultatief programmaonderdeel1159023-11-2017 15:43:11180htmlFalseaspxHet ministerie van OCW heeft besloten om maatschappelijke stage met ingang van het schooljaar 2014/2015 niet meer wettelijk verplicht te stellen. Scholen beslissen zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma ...Website artikelpagina
Richtlijnen stageplaatsen MaS1159123-11-2017 15:43:11124htmlFalseaspxScholen hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een leuke en goede maatschappelijke stage volgen. Bij het zoeken naar of creëren van stageplaatsen geldt een aantal richtlijnen voor scholen en ...Website artikelpagina
Voorwaarden MaS1159223-11-2017 15:43:11134htmlFalseaspxAls een stageplaats geschikt is bevonden voor maatschappelijke stage, is er nog een aantal voorwaarden om rekening mee te houden. Deze gaan bijvoorbeeld over de stageduur, de vorm en Arboregels.Website artikelpagina
ARBO & ATW1159323-11-2017 15:43:11167htmlFalseaspxDe arbeidsomstandighedenwet én de arbeidstijdenwet zijn beide van toepassing op de maatschappelijke stage. Wat staat er in die wetten? En wat betekent dat concreet voor de invulling van maatschappelijke ...Website artikelpagina
Verzekeringen bij MaS1159423-11-2017 15:43:11146htmlFalseaspxScholen zijn verantwoordelijk voor de verzekering van hun leerlingen, dus ook tijdens de maatschappelijke stage. Die verzekering houdt in dat leerlingen recht hebben op een vergoeding als ze schade of letsel oplopen tijdens hun stage. Maar ook de ...Website artikelpagina
Vragenlijst - Naar een schoolvisie1159523-11-2017 15:43:11679htmlFalseaspxWebsite artikelpagina