Videoportret invulling burgerschap op school559720-8-2019 13:56:33212htmlFalseaspxSLO heeft een nieuw videoportret toegevoegd aan de serie waarin scholen zijn geportretteerd met hun specifieke invulling van burgerschap op school. Deze video illustreert hoe Jenaplanschool De Swoistee in Groningen het instrument 'De fiets van Jansen'...Nieuwspagina
Basisschool De Griffioen590620-8-2019 13:56:33123htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Student Voice734920-8-2019 13:56:33969htmlFalseaspxDoor SLO zijn vier tools ontwikkeld die tot doel hebben om leerlingparticipatie te vergroten bij de vraag wat van waarde is om te leren op school. Het gaat erom dat leerlingen hun stem kunnen inzetten en daarmee vaardigheden en attitudes ontwikkelen om...Website artikelpagina
De fiets van Jansen2939320-8-2019 13:56:3358htmlFalseaspxDeze video illustreert hoe Jenaplanschool De Swoistee in Groningen het instrument `De fiets van Jansen" inzet op leerlingen te laten participeren in de verschillende fasen van projectonderwijs.Website artikelpagina
Analyses methoden en lespakketten burgerschapsvorming3006920-8-2019 13:56:335190htmlFalseaspxScholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben sinds 2006 een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. Op de meeste scholen wordt burgerschapsvorming gezien als onderdeel van de...Website artikelpagina
Alliantie burgerschap krijgt een vervolg3009420-8-2019 13:56:33154htmlFalseaspxDe Alliantie burgerschap gaat door. Het samenwerkingsverband van po- en vo- scholen, de UVA, Inspectie van het Onderwijs, SLO en de KPC groep gaat nog zeker tot 2017 door met het uitvoeren van onderzoek en het stimuleren van schoolontwikkeling ...Website artikelpagina
Alliantie Burgerschap3011020-8-2019 13:56:339640htmlFalseaspx​De Alliantie Burgerschap is een landelijk samenwerkingsverband van scholen (basisonderwijs, vmbo, havo/vwo), kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen), organisaties uit de onderwijsinfrastructuur (o.a. pedagogische centra, SLO) en de Inspectie ...Website artikelpagina
ARBO & ATW3011120-8-2019 13:56:33566htmlFalseaspxDe arbeidsomstandighedenwet én de arbeidstijdenwet zijn beide van toepassing op de maatschappelijke stage. Wat staat er in die wetten? En wat betekent dat concreet voor de invulling van maatschappelijke ...Website artikelpagina
Basisschool Cobbeek3012520-8-2019 13:56:33761htmlFalseaspxNoud Moeskops is directeur van Basisschool Cobbeek, een vrij kleine wijkschool in Veldhoven. Cobbeek behoort bij Veldvest, een stichting waar vijftien basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs bij zijn ...Website artikelpagina
Burgerschap meten3013720-8-2019 13:56:33629htmlFalseaspxWebsite artikelpagina