Student Voice734920-2-2019 07:41:48203htmlFalseaspxDoor SLO zijn vier tools ontwikkeld die tot doel hebben om leerlingparticipatie te vergroten bij de vraag wat van waarde is om te leren op school. Het gaat erom dat leerlingen hun stem kunnen inzetten en daarmee vaardigheden en attitudes ontwikkelen om...Website artikelpagina
Analyses methoden en lespakketten burgerschapsvorming3006920-2-2019 07:41:483973htmlFalseaspxScholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben sinds 2006 een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. Op de meeste scholen wordt burgerschapsvorming gezien als onderdeel van de...Website artikelpagina
Alliantie burgerschap krijgt een vervolg3009420-2-2019 07:41:48102htmlFalseaspxDe Alliantie burgerschap gaat door. Het samenwerkingsverband van po- en vo- scholen, de UVA, Inspectie van het Onderwijs, SLO en de KPC groep gaat nog zeker tot 2017 door met het uitvoeren van onderzoek en het stimuleren van schoolontwikkeling ...Website artikelpagina
Alliantie Burgerschap3011020-2-2019 07:41:487706htmlFalseaspx​De Alliantie Burgerschap is een landelijk samenwerkingsverband van scholen (basisonderwijs, vmbo, havo/vwo), kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen), organisaties uit de onderwijsinfrastructuur (o.a. pedagogische centra, SLO) en de Inspectie ...Website artikelpagina
ARBO & ATW3011120-2-2019 07:41:48493htmlFalseaspxDe arbeidsomstandighedenwet én de arbeidstijdenwet zijn beide van toepassing op de maatschappelijke stage. Wat staat er in die wetten? En wat betekent dat concreet voor de invulling van maatschappelijke ...Website artikelpagina
Basisschool Cobbeek3012520-2-2019 07:41:48654htmlFalseaspxNoud Moeskops is directeur van Basisschool Cobbeek, een vrij kleine wijkschool in Veldhoven. Cobbeek behoort bij Veldvest, een stichting waar vijftien basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs bij zijn ...Website artikelpagina
Burgerschap meten3013720-2-2019 07:41:48456htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Bovenschoolse profilering3017920-2-2019 07:41:4839htmlFalseaspxVeel scholen maken bestuurlijk gezien deel uit van een groter geheel, een bovenschoolse organisatie, vaak gegrondvest op een bepaalde denominatie. Of op meerdere denominaties als het een interconfessioneel verband betreft. Ook openbare scholen zijn ...Website artikelpagina
Burgerschap in het schoolbeleid3163720-2-2019 07:41:481444htmlFalseaspxDe schoolvisie op burgerschap vormt de basis voor gestelde doelen. Doelen zijn vervolgens leidend voor passende aanpakken. Reflecteren hierop kan daarna weer zorgen voor aanscherping van visie en doelen. Het geheel vormt een cyclisch proces dat er ...Website artikelpagina
Vragenlijst - Burgerschap in het schoolbeleid3291720-2-2019 07:41:481026htmlFalseaspxWebsite artikelpagina