Basisschool De Griffioen590613-10-2019 00:00:46196htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Student Voice734913-10-2019 00:00:461148htmlFalseaspxDoor SLO zijn vier tools ontwikkeld die tot doel hebben om leerlingparticipatie te vergroten bij de vraag wat van waarde is om te leren op school. Het gaat erom dat leerlingen hun stem kunnen inzetten en daarmee vaardigheden en attitudes ontwikkelen om...Website artikelpagina
De fiets van Jansen2939313-10-2019 00:00:46110htmlFalseaspxDeze video illustreert hoe Jenaplanschool De Swoistee in Groningen het instrument `De fiets van Jansen" inzet op leerlingen te laten participeren in de verschillende fasen van projectonderwijs.Website artikelpagina
Analyses methoden en lespakketten burgerschapsvorming3006913-10-2019 00:00:465624htmlFalseaspxScholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben sinds 2006 een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. Op de meeste scholen wordt burgerschapsvorming gezien als onderdeel van de...Website artikelpagina
Alliantie burgerschap krijgt een vervolg3009413-10-2019 00:00:46163htmlFalseaspxDe Alliantie burgerschap gaat door. Het samenwerkingsverband van po- en vo- scholen, de UVA, Inspectie van het Onderwijs, SLO en de KPC groep gaat nog zeker tot 2017 door met het uitvoeren van onderzoek en het stimuleren van schoolontwikkeling ...Website artikelpagina
Alliantie Burgerschap3011013-10-2019 00:00:4610189htmlFalseaspx​De Alliantie Burgerschap is een landelijk samenwerkingsverband van scholen (basisonderwijs, vmbo, havo/vwo), kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen), organisaties uit de onderwijsinfrastructuur (o.a. pedagogische centra, SLO) en de Inspectie ...Website artikelpagina
ARBO & ATW3011113-10-2019 00:00:46594htmlFalseaspxDe arbeidsomstandighedenwet én de arbeidstijdenwet zijn beide van toepassing op de maatschappelijke stage. Wat staat er in die wetten? En wat betekent dat concreet voor de invulling van maatschappelijke ...Website artikelpagina
Basisschool Cobbeek3012513-10-2019 00:00:46809htmlFalseaspxNoud Moeskops is directeur van Basisschool Cobbeek, een vrij kleine wijkschool in Veldhoven. Cobbeek behoort bij Veldvest, een stichting waar vijftien basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs bij zijn ...Website artikelpagina
Burgerschap meten3013713-10-2019 00:00:46668htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Bovenschoolse profilering3017913-10-2019 00:00:4639htmlFalseaspxVeel scholen maken bestuurlijk gezien deel uit van een groter geheel, een bovenschoolse organisatie, vaak gegrondvest op een bepaalde denominatie. Of op meerdere denominaties als het een interconfessioneel verband betreft. Ook openbare scholen zijn ...Website artikelpagina