Bovenschoolse profilering3017912-8-2018 00:01:59htmlFalseaspxVeel scholen maken bestuurlijk gezien deel uit van een groter geheel, een bovenschoolse organisatie, vaak gegrondvest op een bepaalde denominatie. Of op meerdere denominaties als het een interconfessioneel verband betreft. Ook openbare scholen zijn ...Website artikelpagina
Denominatie/identiteit5137812-8-2018 00:01:59htmlFalseaspxdenominatie/identiteit De identiteit van de school kan een dankbare basis zijn voor het formuleren van een visie op burgerschapsonderwijs. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om opvattingen over menswording, het belang van sociale verbanden, de relatie mens ...Website artikelpagina
Internationalisering5416012-8-2018 00:01:59htmlFalseaspxBurgerschap is ook: wereldburgerschap. Of Europees burgerschap. Kennismaken met andere culturen, religies en identiteiten verheldert de blik op je eigen identiteit en die van je medeburgers. Internationalisering kan daarom een voortreffelijk ...Website artikelpagina
Weerbaar tegen discriminatie834012-8-2018 00:01:5944htmlFalseaspxBijna de helft van de jongeren in Nederland met een migratieachtergrond ervaart discriminatie op basis van hun etnische en culturele achtergrond. Discriminatie kan negatieve gevolgen hebben voor zowel de fysieke en mentale gezondheid als de...Nieuwspagina
Dreamocracy - burgerschapsprogramma2534012-8-2018 00:01:59170htmlFalseaspxDreamocracy is een burgerschapsprogramma dat onder meer gebruik maakt van gastlessen, de zogenaamde Real World Experts. Een introductiefilmpje heeft een beeld van de aanpak.Nieuwspagina
Symposium over 'de stem van de leerling'2884312-8-2018 00:01:5963htmlFalseaspxIn de middag van 20 september organiseert SLO in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens een symposium over 'de stem van de leerling'. Waarom en hoe bieden we leerlingen gelegenheid om mee te praten over schoolaangelegenheden? En hoe.....Agendapagina
Miniconferentie Vreedzame School2888712-8-2018 00:01:5977htmlFalseaspxOp 27 september 2018 organiseert Stichting Vreedzaam in samenwerking met de Gemeente Utrecht een miniconferentie. Op de conferentie wordt stilgestaan bij de successen van de initiatieven De Vreedzame School en De Vreedzame wijk en wordt gekeken naar...Agendapagina
Slotconferentie Alliantie burgerschap2890812-8-2018 00:01:5915htmlFalseaspxSave the date Meer infomatie volgt.Agendapagina
Analyses methoden en lespakketten burgerschapsvorming3006912-8-2018 00:01:592017htmlFalseaspxScholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben sinds 2006 een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. Op de meeste scholen wordt burgerschapsvorming gezien als onderdeel van de...Website artikelpagina
Alliantie burgerschap krijgt een vervolg3009412-8-2018 00:01:5974htmlFalseaspxDe Alliantie burgerschap gaat door. Het samenwerkingsverband van po- en vo- scholen, de UVA, Inspectie van het Onderwijs, SLO en de KPC groep gaat nog zeker tot 2017 door met het uitvoeren van onderzoek en het stimuleren van schoolontwikkeling ...Website artikelpagina