Bovenschoolse profilering3017916-4-2018 14:40:23htmlFalseaspxVeel scholen maken bestuurlijk gezien deel uit van een groter geheel, een bovenschoolse organisatie, vaak gegrondvest op een bepaalde denominatie. Of op meerdere denominaties als het een interconfessioneel verband betreft. Ook openbare scholen zijn ...Website artikelpagina
Denominatie/identiteit5137816-4-2018 14:40:23htmlFalseaspxdenominatie/identiteit De identiteit van de school kan een dankbare basis zijn voor het formuleren van een visie op burgerschapsonderwijs. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om opvattingen over menswording, het belang van sociale verbanden, de relatie mens ...Website artikelpagina
Internationalisering5416016-4-2018 14:40:23htmlFalseaspxBurgerschap is ook: wereldburgerschap. Of Europees burgerschap. Kennismaken met andere culturen, religies en identiteiten verheldert de blik op je eigen identiteit en die van je medeburgers. Internationalisering kan daarom een voortreffelijk ...Website artikelpagina
Lerarencompetenties en ondersteuning5416716-4-2018 14:40:23htmlFalseaspxBurgerschap is geen vak, maar een opdracht voor de hele school [link naar burgerschapsopdracht]. Dit betekent dat er niet één leraar verantwoordelijk is voor burgerschapsonderwijs op een school. Het is een opdracht voor allen die op school contact met ...Website artikelpagina
Pedagogisch-didactische signatuur5482716-4-2018 14:40:23htmlFalseaspxDe meeste ‘traditionele vernieuwingsscholen’ vertonen van huis uit veel kenmerken die een basis kunnen zijn voor de ontwikkeling van een visie op burgerschap en de uitwerking daarvan in de praktijk. Traditionele vernieuwingsscholen hebben een ...Website artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden5483516-4-2018 14:40:23htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Burgerschap in het moderne vreemde talenonderwijs2672716-4-2018 14:40:2325htmlFalseaspxHet Duitsland Instituut organiseert speciaal voor docenten Duits en Frans een conferentie over burgerschapsvorming binnen het talenonderwijs. SLO'ers Annette van der Laan en Marjolein Haandrikman zullen hier ingaan op zowel de wettelijke context als...Agendapagina
Trendverslag 2018 Alliantie Burgerschap3003416-4-2018 14:40:23127htmlFalseaspx​De Alliantie burgerschap doet metingen naar burgerschapscompetenties bij leerlingen en stimuleert schoolontwikkeling op het gebied van burgerschap bij de vijftig deelnemende scholen (po en vo). Onlangs verscheen een trendverslag waarin de voortgang van hNieuwspagina
Consultatiefase Curriculum.nu3005316-4-2018 14:40:23139htmlFalseaspx26 maart tot 25 april: consultatiefase Curriculum.nu Bekendmaking eerste product ontwikkelteam burgerschap.Agendapagina
Lespakket Afrispectives3005616-4-2018 14:40:23119htmlFalseaspxOnder leiding van Aspha Bijnaar, PhD (EducatieStudio) is samen met ervaren docenten het Lespakket Afrispectives ontwikkeld. Het betreft een klein lespakket over Afrika, haar diaspora, diversiteit en identiteit bestemd voor leerlingen van het voortgezet...Nieuwspagina