Trendverslag 2018 Alliantie Burgerschap3065222-2-2018 14:10:59htmlFalseaspx​De Alliantie burgerschap doet metingen naar burgerschapscompetenties bij leerlingen en stimuleert schoolontwikkeling op het gebied van burgerschap bij de vijftig deelnemende scholen (po en vo). Onlangs verscheen een trendverslag waarin de voortgang van hNieuwspagina
Instrument voor schoolontwikkeling burgerschap1177822-2-2018 14:10:599690htmlFalseaspxSLO heeft een instrument ontwikkeld dat scholen helpt hun visie over burgerschap te (her)ontwikkelen en te verankeren in bestaand beleid. Website artikelpagina
Burgerschap leerlingparticipatie Lyceum Schondeln Roermond42922-2-2018 14:10:59230htmlFalseaspxIn dit filmpje is te zien hoe Lyceum Schondeln invulling geeft aan burgerschapsonderwijs. Burgerschap als houding vormt hierin een centraal uitgangspunt.Website artikelpagina
Naar een schoolvisie218922-2-2018 14:10:591323htmlFalseaspxIedere school heeft een schoolplan waarin beschreven is welke missie de school heeft en welke visie daarbij past. De missie en visie zullen uitgaan van de (levensbeschouwelijke) identiteit van de school en de kenmerken van de omgeving en populatie. HierinWebsite artikelpagina
Wat is uw visie?331222-2-2018 14:10:593657htmlFalseaspxScholen hebben de ruimte om zelf invulling te geven aan actief burgerschap en sociale integratie. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op burgerschap en integratie. Scholen dienen een visie en plan van aanpak te hebben. Daarin zijn vele ...Website artikelpagina
Wat is MaS?1158922-2-2018 14:10:593144htmlFalseaspxMaatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de ...Website artikelpagina
Spelregels MaS als facultatief programmaonderdeel1159022-2-2018 14:10:59239htmlFalseaspxHet ministerie van OCW heeft besloten om maatschappelijke stage met ingang van het schooljaar 2014/2015 niet meer wettelijk verplicht te stellen. Scholen beslissen zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma ...Website artikelpagina
Richtlijnen stageplaatsen MaS1159122-2-2018 14:10:59174htmlFalseaspxScholen hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een leuke en goede maatschappelijke stage volgen. Bij het zoeken naar of creëren van stageplaatsen geldt een aantal richtlijnen voor scholen en ...Website artikelpagina
Voorwaarden MaS1159222-2-2018 14:10:59187htmlFalseaspxAls een stageplaats geschikt is bevonden voor maatschappelijke stage, is er nog een aantal voorwaarden om rekening mee te houden. Deze gaan bijvoorbeeld over de stageduur, de vorm en Arboregels.Website artikelpagina
ARBO & ATW1159322-2-2018 14:10:59220htmlFalseaspxDe arbeidsomstandighedenwet én de arbeidstijdenwet zijn beide van toepassing op de maatschappelijke stage. Wat staat er in die wetten? En wat betekent dat concreet voor de invulling van maatschappelijke ...Website artikelpagina