Alliantie burgerschap krijgt een vervolg

26-2-2015

De Alliantie burgerschap gaat door. Het samenwerkingsverband van po- en vo- scholen, de UVA, Inspectie van het Onderwijs, SLO en de KPC groep gaat nog zeker tot 2017 door met het uitvoeren van onderzoek en het stimuleren van schoolontwikkeling. Daarmee draagt de Alliantie burgerschap bij aan het realiseren van de aanbeveling van de Onderwijsraad ("Verder met burgerschap in het onderwijs") dat systematische kennisopbouw nodig is over effectieve aanpakken voor burgerschap.

 

Centraal in het werk van de Alliantie staat het onderzoeksinstrument "Burgerschap meten". 

Daarnaast maakt het internationale vergelijkende onderzoek "International Civics and Citizenship Education Study 2016" deel uit van de Alliantie.
 

De Alliantie streeft ernaar om bij haar activiteiten 60 scholen te betrekken (20 basisscholen, 20 vmbo locaties en 20 havo-vwo locaties). Deelname aan het onderzoek is kosteloos. Geinteresseerden kunnen de flyer raadplagen. [link naar flyertekst]