Nieuwsbrief ontvangen?
Vakinhoud
  • Burgerschap

Analyses methoden en lespakketten burgerschapsvorming

28-3-2018

SLO heeft zeventien methoden en lespakketten geanalyseerd op de mate waarin wordt ingegaan op aspecten van burgerschap. Daartoe is door SLO een analyse instrument ontwikkeld, gebaseerd op de voorbeeldleerplannen burgerschap van SLO. Er is een instrument voor het primair onderwijs en instrument voor voortgezet onderwijs beschikbaar. Daarbij zijn inhoudelijke en didactische aspecten van burgerschapsvorming onderscheiden.

Contactpersoon