ARBO & ATW

26-2-2015

De arbeidsomstandighedenwet én de arbeidstijdenwet zijn beide van toepassing op de maatschappelijke stage. Wat staat er in die wetten? En wat betekent dat concreet voor de invulling van maatschappelijke stage?

Maatschappelijke stage en de wet voor arbeidstijden en –omstandigheden

Kinderen tot 16 jaar mogen volgens de wet alleen onder bepaalde voorwaarden werken. Deze voorwaarden gelden ook voor leerlingen die een maatschappelijke stage doen. In de Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan regels waaraan ook stagebieders en scholen zich moeten houden. Deze regels gaan over werktijden, rusttijden en het soort werk dat leerlingen tijdens hun stage mogen doen. De regels verschillen per leeftijdscategorie. Verderop leest u wat voor maatschappelijke stage leerlingen van 12 tot en met 17 jaar mogen doen.

Leerlingen van 12 jaar: binnenschoolse stage

Leerlingen van 12 jaar mogen alleen binnen school een maatschappelijke stage doen. Voorbeelden van binnenschoolse stages zijn:

 • Een muziekvoorstelling geven voor buurtbewoners
 • Op school computerles geven aan ouderen

Leerlingen van 13-14 jaar

Soort werk

Voor het soort werk dat leerlingen van 13 en 14 jaar tijdens hun maatschappelijke stage mogen doen, geldt de Arbeidsomstandighedenwet. Deze leest u  op Rijksoverheid.nl..

Werktijden

De werktijd die leerlingen van 13 en 14 jaar mogen besteden aan maatschappelijke stage is beperkt, en verschilt voor schooldagen en vrije dagen. Voor alle dagen van het jaar geldt dat leerlingen van 13 en 14 jaar ’s avonds niet na 19.00 uur mogen werken.

 • Op schooldagen mogen leerlingen van 13 en 14 jaar naast hun lesuren maximaal 2 uur per dag werken, tot 12 uur per week. Let op: als een leerling al een bijbaantje heeft, vallen hier ook de werkuren voor dit bijbaantje onder. Meer hierover leest u onder.
 • Op vrije dagen, waaronder zaterdagen en vakantiedagen, mogen 13- en 14-jarigen maximaal 7 uur per dag werken, tot 35 uur per week. Op zondagen mogen leerlingen van 13 en 14 geen maatschappelijke stage doen, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage. Bijvoorbeeld om te helpen bij een kerkdienst. Voor een stage op zondag is toestemming van de ouders nodig en bovendien mag de leerling dan niet op de zaterdag ervoor werken.


Een leerling van 13 jaar of 14 jaar mag voor maatschappelijke stage:

 • ’s avonds tot 19.00 uur werken;
 • op schooldagen naast de lesuren maximaal 2 uur per dag werken;
 • tijdens schoolweken maximaal 12 uur per week werken;
 • niet op zondag werken, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage;
 • niet op zondag werken als hij al op de zaterdag ervoor werkt;
 • op vrije en vakantiedagen maximaal 7 uur per dag werken;
 • in vakantieweken maximaal 35 uur per week werken.

Lees meer over het werk dat leerlingen van 13 en 14 jaar voor hun maatschappelijke stage mogen doen op Rijksoverheid.nl.

Leerlingen van 15 jaar

Voor leerlingen van 15 jaar gelden grotendeels dezelfde regels als voor leerlingen van 13 en 14 jaar. Een verschil is dat leerlingen van 15 jaar op vrije dagen en vakantiedagen maximaal 8 uur per dag mogen werken, tot 40 uur per week.

Een leerling van 15 jaar mag voor maatschappelijke stage:

 • ’s avonds tot 19.00 uur werken;
 • op schooldagen naast de lesuren maximaal 2 uur per dag werken;
 • tijdens schoolweken maximaal 12 uur per week werken;
 • niet op zondag werken, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage;
 • niet op zondag werken als hij al op de zaterdag ervoor werkt;
 • op vrije dagen en vakantiedagen maximaal 8 uur per dag werken;
 • in vakantieweken maximaal 40 uur per week werken.

Lees meer over het werk dat leerlingen van 15 jaar voor hun maatschappelijke stage mogen doen op Rijksoverheid.nl

Leerlingen van 16-17 jaar

Leerlingen vanaf 16 jaar hebben meer vrijheid wat betreft het soort werk dat ze voor maatschappelijke stage mogen doen. Ook mogen ze langer werken (9 uur per dag, zowel op school- als vrije dagen) en meer (gemiddeld 40 uur per week in 4 weken). Leerlingen van 16 en 17 jaar mogen in schoolweken niet op zondag stagelopen, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage. Bijvoorbeeld om te helpen bij een kerkdienst. In
vakantieweken is stagelopen op zondag wél toegestaan, maar dan mag de leerling niet ook op de zaterdag ervoor werken. Voor alle dagen van het jaar geldt dat leerlingen van 16 en 17 jaar ’s avonds niet na 23.00 uur mogen werken.

Een leerling van 16 of 17 jaar mag voor maatschappelijke stage:

 • ’s avonds tot 23.00 uur werken;
 • maximaal 9 uur per dag werken (zowel op school- als vrije dagen);
 • gemiddeld maximaal 40 uur per week werken in 4 weken;
 • tijdens schoolweken niet op zondag werken, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage;
 • in vakantieweken wél op zondag werken;
 • niet op zondag werken als hij al op de zaterdag ervoor werkt.

Maatschappelijke stage en een bijbaantje

Het kan zijn dat een leerling die maatschappelijke stage gaat doen, al een bijbaantje heeft. In dat geval wordt in goed overleg tussen de stagebieder, school en leerling gekeken naar de invulling van de maatschappelijke stage. In de Arbeidstijdenwet staat namelijk dat jongeren van 13, 14 en 15 jaar in een schoolweek beperkt mogen werken. De uren van een bijbaan en maatschappelijke stage tellen samen als werkuren. Het totaal aantal werkuren van een leerling van 13, 14 of 15 jaar mag niet meer zijn dan 2 uur per dag en 12 uur per week.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wetten en regels over arbeidstijden en arbeidsomstandigheden? Lees dan:

 • Het kennisdossier  ‘Jongeren en werk’  op de site van het ministerie van Sociale
  Zaken en Werkgelegenheid.
 • De informatie onder ‘jongeren’ en ‘jeugdarbeid’ op  arbo.nl.


 

Contactpersoon