Burgerschap meten

27-2-2015

Aan de Universiteit van Amsterdam is een instrument ontwikkeld voor het meten van burgerschapscompetenties (Ten Dam e.a.,2006). Hierin worden vier sociale taken onderscheiden: democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten en omgaan met verschillen. Voor iedere taak worden leerlingen bevraagd op het niveau van kennis, vaardigheden, houdingen en reflectie.

Burgerschap Meten is een instrument om de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van leerlingen in kaart te brengen. Dat stelt scholen in staat om effectief beleid te ontwikkelen. Burgerschap Meten kent een variant voor het po en voor het vo (zie 'Links').

Het instrument Burgerschap meten maakt onderdeel uit van de Alliantie burgerschap.

De opbrengsten van de Alliantie burgerschap zijn vastgelegd in een wetenschappelijke publicatie "Scholen voor burgerschap" (Peschar, Hooghoff, Dijkstra, Ten dam, 2010).