Burgerschap in het schoolbeleid

27-2-2015

De schoolvisie op burgerschap vormt de basis voor gestelde doelen. Doelen zijn vervolgens leidend voor passende aanpakken. Reflecteren hierop kan daarna weer zorgen voor aanscherping van visie en doelen. Het geheel vormt een cyclisch proces dat er voor zorgt dat burgerschap verankerd raakt in de school.

Door het invullen van de korte vragenlijst krijgt u een beeld van in hoeverre uw school het proces rondom de invoering van burgerschap monitort.