Inhouden van burgerschap

27-2-2015

Voor het burgerschapsonderwijs wordt vrijwel niets voorgeschreven. Er zijn slechts enkele regels wettekst. Eisen van het toezicht richten zich vooralsnog sterk op beleids- en procesaspecten: visie en planmatigheid. Binnen het onderwijs bestaat kritiek op dit gebrek aan inhoudelijke sturing (Onderwijsraad, 2012). Daarentegen is een sterk voorgeschreven curriculum mogelijk vele malen minder wenselijk: niet passend bij onze pluriforme samenleving en in feite ondemocratisch (Kelly, 2009).
Acceptatie dat het ‘Nederlandse burgerschap’ een zoektocht is naar gemeenschappelijkheid en het expliciteren en beargumenteren van verschillen in opvatting lijkt de enige oplossing.

De essentie van burgerschapsvorming richt zich op drie onderdelen (SLO, 2009): democratie, participatie en identiteitsvorming. De school kan voor leerlingen als oefenplaats fungeren om kennis en vaardigheden op te doen en om te ervaren welke houding je aan kunt nemen als burger in Nederland.

Door het invullen van de korte vragenlijst krijgt u een beeld van in hoeverre uw school (al) een oefenplaats is voor leerlingen.