Instrument voor schoolontwikkeling burgerschap

27-2-2015

SLO heeft een instrument ontwikkeld dat scholen helpt hun visie over burgerschap te (her)ontwikkelen en te verankeren in bestaand beleid.

Het gesprek

Het instrument 'schoolontwikkeling burgerschap' biedt aanknopingspunten die van belang zijn bij het geven van een vaste plek aan burgerschap in de school. Deze punten vormen input voor het hebben en op gang houden van gesprekken met schoolleiding, coördinatoren, leraren, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders.

Onderdelen

Er zijn vier onderdelen, elk met een andere focus: visie, beleid, inhoud en aanbod. Deze factoren staan niet los van elkaar. Om deze reden raden we aan om het instrument in zijn geheel te doorlopen. Het is wel mogelijk om onderdelen afzonderlijk in te vullen.

Rapportage

Elk onderdeel bestaat uit een vragenlijst. Bij elke vraag wordt een toelichting gegeven waar u aan kunt denken. De antwoorden op de vragen vormen een rapport met adviezen en tips.
Deze rapportage kunt u bewaren en naar believen bewerken.

Navigeren

In het rechtermenu ziet u de 4 verschillende onderdelen waar dit instrument uit bestaat. U gaat naar een onderdeel door erop te klikken.