Inzicht in de ontwikkeling van leerlingen

27-2-2015

Beoordeling en evaluatie

Nu burgerschapsvorming een expliciet doel van het onderwijs is, wordt het meten van burgerschap belangrijker. Naast het hebben van kennis en vaardigheden, gaat burgerschap vooral om een bepaalde houding bij leerlingen. Dit vraagt om een manier van beoordelen die dit ook in kaart brengt.

Hoe kunt u op een passende manier de ontwikkeling van burgerschap beoordelen? Dat lijkt een lastige vraag. Maar als u in uw school een aantal denkstappen doorloopt, hebt u zowel een kapstok voor de concretere invulling en beoordeling van burgerschap, als een goede basis voor verantwoording. Te denken valt aan de volgende stappen/vragen:

  1. Leerdoelen: wat wilt u echt bereiken? Dit is ook afhankelijk van de visie van de school, de schoolpopulatie, de schoolomgeving en het vervolgonderwijs van de leerlingen.
  2. Hoe wordt burgerschap in school vormgegeven? Vooral binnen bepaalde vakken? Of als een schoolbreed project?
  3. Leeractiviteiten: welke leeractiviteiten zet u in om de leerdoelen te bereiken?
  4. Wat wilt u beoordelen? Concreet gedrag? Inspanningen en activiteiten? Een bepaald kennisniveau?
  5. Hoe wilt u beoordelen? Wat een geschikte beoordelingsvorm is, hangt af van wat u precies wilt beoordelen. Voor burgerschap kan het portfolio een goede werkwijze zijn als het gaat om het in kaart brengen van een ontwikkeling waar de leerling ook zelf op kan reflecteren.

Ga naar 'Burgerschap Meten' voor een aantal voorbeelden van instrumenten die gebruikt kunnen worden of ter inspiratie kunnen dienen om burgerschapscompetenties in kaart te brengen.

Contactpersoon