Nieuwsbrief ontvangen?
Vakinhoud
  • Burgerschap

Leden ontwikkelteam Burgerschap bekend

11-1-2018

​Vrijdag 15 december kwamen de negen ontwikkelteams voor het eerst bij elkaar om kennis te maken. In 2018 gaan ze aan de slag. De teams bestaan uit leraren en schoolleiders. Ze buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

Contactpersoon