Nieuwsbrief ontvangen?
Sector
  • Mbo
  • Vo
Vakinhoud
  • Burgerschap

Lespakket Afrispectives

6-3-2018

Onder leiding van Aspha Bijnaar, PhD (EducatieStudio) is samen met ervaren docenten het Lespakket Afrispectives ontwikkeld. Het betreft een klein lespakket over Afrika, haar diaspora, diversiteit en identiteit bestemd voor leerlingen van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Het lespakket is gratis toegankelijk en kan worden ingezet bij de vakken: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Mens en Maatschappij, Maatschappijleer, Wereldburgerschap(svorming), CKV, Engels, Nederlands en Filosofie, of kan dienen als vakoverstijgend project. Het lespakket is gemaakt vanuit het concept van 21 Century Skills en richt zicht op een aantal competenties die leerlingen nodig hebben om te kunnen functioneren in de huidige kennis- en netwerksamenleving.


 

Contactpersoon