Nieuwsbrief ontvangen?
Sector
  • Vo
Vakinhoud
  • Burgerschap

MeetUp burgerschap in het vo

26-4-2018

Het burgerschapsonderwijs staat hoog op de politieke agenda. Diverse recente onderzoeken hebben laten zien dat meer aandacht voor burgerschapsvorming noodzakelijk is.  Het ministerie van OCW werkt aan een aanpassing van de sectorwet die de burgerschapsopdracht beschrijft. Bovendien denkt het ontwikkelteam Burgerschap van Curriculum.nu na over een leerlijn burgerschapsonderwijs in het PO en VO.  ProDemos nodigt u uit om samen met vier experts de ‘grote opdrachten’ voor democratieonderwijs en leerlingenparticipatie in het VO te formuleren. Deze brengen we na de MeetUp onder de aandacht van beleidsmakers en het ontwikkelteam van Curriculum.nu.

Datum:         donderdag 26 april 2018
Tijdstip:        van 15 tot 17 uur - inloop vanaf 14.30 uur en na afloop is er een borrel
Kosten:         geen
Doelgroep: betrokkenen bij burgerschapsonderwijs in het VO

Bent u leraar en betrokken bij het burgerschapsonderwijs? Of lerarenopleider of schoolleider met een burgerschapsvisie? Doet u onderzoek naar burgerschap, democratieonderwijs of leerlingenparticipatie? Bent u beleidsmatig betrokken bij het burgerschapsonderwijs? En wilt u meepraten over de richting van het burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs?

Meld u dan voor 16 april aan voor de MeetUp Burgerschap VO in Den Haag bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat

Contactpersoon