Naar een schoolvisie

27-2-2015

Iedere school heeft een schoolplan waarin beschreven is welke missie de school heeft en welke visie daarbij past. De missie en visie zullen uitgaan van de (levensbeschouwelijke) identiteit van de school en de kenmerken van de omgeving en populatie. Hierin zullen scholen verschillen.
Vast staat dat Nederland een democratische rechtsstaat is met bepaalde basiswaarden. Bovendien verwacht de overheid dat scholen uitgaan van diversiteit in de samenleving en een toenemende behoefte aan sociale cohesie.

Door het invullen van de korte vragenlijst krijgt u een beeld van in hoeverre uw school elementen bevat van Actief Burgerschap en Sociale Integratie (AB&SI).