Onderwijs maken van burgerschap

27-2-2015

Een heldere visie op burgerschap helpt bij het kiezen van passende aanpakken voor burgerschap. De focus kan op verschillende aspecten liggen: van de keuze voor leermiddelen waarin bepaalde thematieken uitvoerig behandeld worden tot het nastreven van houdingen/gedragingen van leraren welke passen bij waar de school voor staat.

Door het invullen van een korte vragenlijst krijgt u een beeld van in hoeverre uw school (al) passende aanpakken gekozen heeft die voortvloeien uit een heldere schoolvisie op burgerschap.