Basiswaarden en democratische rechtsstaat

4-12-2015

​​​​​​​​​​​De Onderwijsraad (2012) definieerde de essentie van burgerschapsonderwijs als "Jongeren leren functioneren, vanuit eigen idealen, waarden en normen, in een pluriforme, democratische samenleving, en bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze samenleving een eigen bijdrage te (willen) leveren". In het toezichtskader van de Inspectie van het onderwijs (2006) treffen we bij de indicator 'Onderwijsaanbod' het onderdeel ‘Basiswaarden en democratische rechtsstaat’ aan: “De school bevordert basiswaarden en de kennis, houdingen en vaardigheden die nodig zijn voor participatie in de democratische rechtsstaat”. In actuele discussies over radicalisering wordt ook gepleit voor het bevorderen en verdedigen van de basiswaarden die ten grondslag liggen aan onze samenleving.

 

Voor het overzicht van beschikbare materialen kiest u in het rechtermenu (bij Lees meer) voor:

  • Uitgelicht: materialen die een substantiële bijdrage leveren aan (aspecten van)  burgerschap. Dit is materiaal dat veelgebruikt wordt, geanalyseerd is door SLO of extern onderzocht. Indien er inzicht is in de kwaliteit van het materiaal worden verwijzingen opgenomen naar bijvoorbeeld een analyse, beschrijving, evaluatie of proefschrift.
  • Meer over…: een overzicht van andere items en materialen.
  • Links: verwijzingen naar portals en expertisecentra op het gebied van het betreffende thema.
Contactpersoon