Meer over ... - basiswaarden en democratische rechtsstaat

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
ABD-les voor Actief Burgerschap en Democratie
Publicon
2013
​PO 6-8

Lesprogramma van twee of drie lessen (door externe docenten van Publicon) om kinderen te laten ervaren dat actief burgerschap het startpunt vormt van een democratische samenleving en hoe democratie werkt. Ze leren over draagvlak en vertegenwoordiging en wat een kinderwijkraad inhoudt. Ze gaan zelf aan de slag met ideeën uitwerken, debatteren en plannen maken. Wie dat wil kan zich opgeven voor de kinderwijkraad. Tijdens de derde les zijn er verkiezingen, waarbij op de plannen gestemd wordt.

De respectballon
2010-2011

PO 1-8Lespakket over respect. Het pakket bestaat uit een poster in A0-formaat, 8x diezelfde poster in A2-formaat, 30 ballonnen met de opdruk 'RESPECT', het lesboekje Wat is respect? en drie digitale lessen: Wat is respect?; Wat is gedrag?; Just different/Iedereen is anders.
De Derde Kamer
Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal, ProDemos
2014
PO 7-8

Het lesmateriaal van de Derde Kamer bestaat uit twee koffertjes. Het eerste deel behandelt de thema’s Prinsjesdag, Wie is de baas, Verkiezingen en Democratie. Het tweede deel gaat vervolgens wat dieper in op deze thema’s.
Iedere les (van ongeveer een uur) heeft dezelfde opbouw: een kort filmpje, een handboekje met informatie en vragen en een debatspel.
De filmpjes zijn te downloaden via de website www.derdekamer.nl


​De democratie en ik
Eenvoudig Communiceren
2018

​PrO​Werkboek over democratie: verkiezingen, koningshuis, Nederland in Europa, rechten en plichten als burger, volksvertegenwoordiging.
Geschreven in makkelijke taal. Maakt deel uit van de reeks: 'Mijn leven; zelf denken, zelf doen'. Met bijbehorend lespakket.
De Deugdenboom
Stichting De Deugdenboom

​PO 1-8​Lesmateriaal voor burgerschapsonderwijs en karaktervorming waarbij deugden centraal staan. Voorbeelden van deugden:
vriendelijkheid, eerlijkheid, geduld, gehoorzaamheid, ordelijkheid, moed, verantwoordelijkheid en behulpzaamheid. In de bovenbouw staan geestelijke stromingen centraal.
Dialoog als burgerschapsinstrument
Methodiekbeschrijving peer education voor tweedegraads lerarenopleidingen
SLO, Diversion
2015
Leraren in opleidingIn deze handreiking wordt beschreven hoe de peer education methodiek kan worden ingezet om concrete vragen, die leraren bezighouden over het aangaan van dialoog met leerlingen, te beantwoorden. Er wordt uitgelegd hoe je een gesprek over gevoelige burgerschapskwesties stapsgewijs kunt vormgeven.
Gastles en rechtbankbezoek
ProDemos
VOScholen kunnen een gratis gastles boeken om het bezoek aan de rechtbank voor te bereiden. De klas bezoekt een week later de rechtbank voor een politierechterzitting.
De gastles biedt activerende onderdelen. In het onderdeel 'Hoe lossen we dit op?' bespreken we de verschillende manieren die we in Nederland hebben om conflicten op te lossen. Een echte rechtszaak wordt nagespeeld. Tot slot bepaalt de groep de strafmaat.
Katern Verkiezingsproject
bij de Vreedzame School
CED
2017
​PO 8​Te downloaden lesmateriaal over democratie en democratische verkiezingen voor de Tweede Kamer. De twee lessen zijn bedoeld om de leerlingen inzicht te geven in de werking van de verkiezingen en de
democratische instituties die daarmee gekozen worden. Ze dienen ook als begeleiding bij het organiseren van
verkiezingen op school.
​Kies voor Kids
Prodemos
2015
​PO 7-8Herzien lespakket van zes lessen, waarin wordt ingegaan op gemeentepolitiek, aan de hand van voorbeelden dicht bij huis. Als voorbereiding op deelname aan de Kindergemeenteraad. Dertig lesboekjes en een docentenhandleiding.
OK of niet OK? 
De Rolf groep
2014
PO 1-2Regels, normen en waarden zijn niet altijd en overal hetzelfde en verschillen ook nog eens van cultuur tot cultuur. Bij dit spel worden aan kleuters situaties voorgelegd die ze moeten beoordelen als wel of niet oké. De situaties kunnen besproken worden in de groep.
Ook jij kan meebeslissen!, politiek voor mensen met een verstandelijke beperking
ProDemos
2010
VSO-cluster 3Lespakket ( gratis downloads en website) over politiek en staatsinrichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Doel is deze doelgroep een kans te geven zich een politieke mening te vormen zodat ze bijvoorbeeld kunnen gaan stemmen.
Polderen voor beginners, politiek maak je zelf!
Tweede Kamer der Staten-Generaal
2011
VMBO 3-4
H 3-4
V 3-4
Met het gratis lespakket ‘Polderen voor beginners’ maken leerlingen kennis met de Nederlandse democratie. Onder begeleiding van de docent gaan zij zelf aan de slag in de klas.
Recht voor jou VOWebsite met online lesmateriaal over de Rechtspraak in Nederland. Aan bod komen bijvoorbeeld: Wat is recht/rechtspraak? Wat is
democratische rechtspraak?; Wat doet een rechter?; Welke soorten recht zijn er?
Rechtsstaat, lesmateriaal
ProDemos
2012
VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
Gratis lesmateriaal over het onderwerp rechtsstaat.
Tien werkvormen over politiek: burgerschap in groep 7 en 8
ProDemos
2016
​PO 7-8​Boekje met tien activerende werkvormen over democratie en politiek. Elke werkvorm bevat een korte instructie met informatie over het leerdoel, de duur, de wijze van uitvoering en het benodigde materiaal.
Superheld
Octogames
2007-2011
PO 5-8Lespakket/simulatiespel over waarden en normen.
Tirso boekjesserie
Schoolsupport
(2004)

PO 1-4Boekjes voor leerlingen van 4 tot 8 jaar die helpen antwoorden te vinden op moeilijke vragen op het gebied van normen, waarden en ervaringen. De handleiding biedt suggesties om de onderwerpen uit de boekjes te verwerken met de kinderen. Voorbeelden van titels: Waarom mag je niet alles doen wat je wilt?; Waarom zijn er slechteriken?; Dat is niet eerlijk!
Werkvormenboekjes
ProDemos
​VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6

​Te Best of Prodemos: werkvomenboekjes met per boekje tien activerende werkvormen:
- over rechtsstaat
-
over de overlegeconomie
- over de democratie
- over staatsinrichting
- voor in de geschiedenisles
- voor het vmbo
Elke werkvorm is beschreven in een korte instructie met informatie over het leerdoel, de duur, de wijze van uitvoering en het benodigde materiaal. Bij een aantal werkvormen zijn werkbladen toegevoegd of wordt verwezen naar de website van ProDemos.

Zeteldans - Race naar de Raad, een politiek spel
ProDemos
2012
VMBO 1- 4
H 1-5
V 1-6
Politiek bordspel om op een speelse en spannende manier meer te leren over lokale politiek. Het spel draait om de vraag "Hoe overleef ik een verkiezings- campagne voor de gemeenteraad?"