Uitgelicht - basiswaarden en democratische rechtsstaat

4-12-2015
​Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Dialoog als burgerschapsinstrument
Methodiekbeschrijving peer education voor tweedegraads lerarenopleidingen
SLO, Diversion
2015

Leraren in opleidingIn deze handreiking wordt beschreven hoe de peer education methodiek kan worden ingezet om concrete vragen, die leraren bezighouden over het aangaan van dialoog met leerlingen, te beantwoorden. Er wordt uitgelegd hoe je een gesprek over gevoelige burgerschapskwesties stapsgewijs kunt vormgeven.
Onderwijskranten
ProDemos
2013-2016

PO 8
VMBO 3-4
H 4-5
V 5-6

Per jaar verschijnen twee Onderwijskranten met werkvormen, beeldmateriaal en lesideeën die aansluiten bij de actualiteit en passen binnen het curriculum. Voor groep 8 is een Kinderkrant verschenen: Groep 8 aan de macht.
Eerder verschenen kranten zijn nog als pdf opvraagbaar in het archief met lesmateriaal.
Op zoek naar gedeelde waarden, handreiking waarden en burgerschapsvorming op scholen,
SLO
2015
PO
VO
Deze handreiking is bedoeld om schoolleiders te ondersteunen in het vormen van een visie op waarden en om het proces van waardenontwikkeling in de school te bevorderen. In hoofdstuk twee is  een stappenplan (inventarisatie, implementatie, borging) opgenomen om een dialoog over waarden te starten, consensus over de waarden van de school te bereiken en zo een schoolspecifieke visie op waarden te vormen.