Meer over ... - burgerschap algemeen

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving

Burgerschap, 16 miljoen mensen
KlasseTV
2012

PO 6-8

Dit online lespakket over actief burgerschap en integratie bestaat uit zes eenheden met elk een eigen onderwerp. Elk onderwerp bevat een clip, een handleiding voor een klassengesprek, een opdracht ondersteund met een werkblad en handleiding en een webquest. Iedere clip bestaat uit drie fragmenten waarin een dilemma of probleemsituatie wordt geschetst. De clip dient als impuls voor een klassengesprek. De webquest is bedoeld om leerlingen zelfstandig te laten werken.
SLO analyse Burgerschapsvorming (2016).

De Democratiefabriek
Stichting Vredeseducatie
2013

PO 7-8
VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
Interactieve, mobiele tentoonstelling over vrede, democratie en burgerschap. Jongeren bezoeken in duo's de democratiefabriek, ze krijgen er allerhande opdrachten die hen telkens uitdagen hun eigen ideeën, hun twijfels, opinies en vooroordelen ter discussie te stellen. Onderwerpen gaan over samenleven, diversiteit, actief burgerschap en onze democratie.
Fort Europa
VO-content
2015
H 3
V 3
Digitale module als aanvulling bij de Stercollectie aardrijkskunde 'Bevolking en Ruimte.' Leerinhouden gaan over: vluchtelingen; migratiestromen naar Europa; asielzoekers; nieuwkomers in Nederland.
Fort van de Democratie
Stichting Vredeseducatie
2008-2014
VMBO 2-4
H 2-5
V 2-6
MBO
Een interactieve tentoonstelling ingericht in Fort Lunet I in Utrecht met als doel leerlingen te laten oefenen in democratische vaardigheden. Thema's die aan bod komen: vrijheid van menings-uiting, diversiteit, grondrechten, vooroordelen, identiteit en samenleven.
Hanna's mission
NTR:Schooltv
2013

VMBO 1-2
H 1-3
V 1-3
Schooltv-serie over het thema burgerschap. In de serie inspireert Hanna, een presenterende cartoonfiguur, de leerlingen een project op te zetten voor het goede doel. Ze legt ook uit hoe je daar via de moderne media bekendheid aan kunt geven.

Je hebt makkelijk praten 
School & Veiligheid
2016

​PO
VO
​Handleiding voor het begeleiden van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen zoals: vrijheid van meningsuiting, vluchtelingenproblematiek, extremisme en seksuele diversiteit.

​Reflecteren op binnen- en buitenschoolse burgerschapservaringen
CED-groep (2017)

PO 6-8


 

Waaier (als pdf te downloaden) om, met behulp van reflectie op binnen- en buitenschoolse ervaringen, burgerschapscompetenties te stimuleren. Met tips voor werkvormen en ideeën voor thema's.

Week van Burgerschap
SamSam
2019-2020

PO 5-8Jaarlijks wordt in de derde week van mei de Week van Burgerschap georganiseerd door SamSam. Het speciaal voor die week ontwikkelde lespakket is ook los te bestellen door scholen die geen abonnement op SamSam hebben.
Contactpersoon