Uitgelicht - burgerschap algemeen

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
BURGERboek
Actua Uitgeverij BV
2014-2016
VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
MBO
Serie modules voor burgerschap in het vo en mbo die leerlingen wil voorbereiden op de liberaal-democratische, multiculturele samenleving. Module 1 richt zich op de 'Eigen waarden', module 2 gaat over de 'Nederlandse democratie' en het onderwerp van module 3 is 'Samen leven'.
De maatschappij dat ben JIJ
Codename Future
2017
​MBO​Methode burgerschap voor mbo niveau 1-2 en niveau 3-4. Doel: jongeren te vormen tot sociale zelfredzame burgers met een goed beeld van hun rol in de huidige en toekomstige samenleving. Kritische denkvaardigheden staan centraal. De methode bestaat uit de vier dimensies:
•Sociaal-maatschappelijke dimensie
•Politiek-juridische dimensie
•Economische dimensie
•Vitaal burgerschap
Kies 1, methode burgerschap
Deviant, Uitgeverij
2012
PRO
MBO
Methode burgerschap die bestaat uit een leerwerkboek en een ondersteunend online oefen- en toetsprogramma. Het leerwerkboek bestaat uit tien thema's:  kiezen; ik, jij, wij; samen leven; relaties; wetten en regels; inspraak; werk; geld; gezondheid; seksualiteit.
Elk thema bestaat uit zes lessen: vier lessen met korte theorieblokken, voorbeelden en opdrachten, één les belangrijke woorden en één les met keuzeopdrachten voor het portfolio.

Kijk in mijn wijk
Kwintessens NVZ Uitgeverij
2011
Deze methode is niet meer leverbaar.

PO 1-8Methode burgerschapsvorming voor de basisschool. In de methode komen zes onderwerpen steeds terug:
1. Wie wonen er in mijn omgeving?
2. Wat is er te zien en te doen in mijn omgeving? 3. Het milieu: hoe schoon is mijn wijk? 4. Veiligheid: hoe veilig is mijn wijk? 5. Nieuws uit mijn wijk.
6. Prettig samenleven begint bij jezelf. In dit onderdeel zetten leerlingen het geleerde om in actie.
SLO analyse Burgerschapsvorming (2016).
Krachtbronnen
Oase Media
2015
PO 6-8Geïntegreerde methode burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotionele ontwikkeling voor de bovenbouw van de basisschool. Er worden negen thema's ontwikkeld, drie voor ieder leerjaar. Er zijn drie thema's gereed die op ontwikkelscholen worden uitgeprobeerd: Eigen kracht, Kracht van Samen, Kracht van de natuur. Elk thema bestaat uit zes lessen.
Terra Nova Minimaatschappij
Uitgeverij Pica
2017
PO 5-8
VO
MBO
​Burgerschapsspel en discussietool om lastige maatschappelijke thema’s naar de belevingswereld van kinderen en jongeren te brengen. Aan de hand van een verhaallijn op een onbewoond eiland discussiëren ze in teams over hun ideale samenleving. Tijdens hun avontuur worden ze uitgedaagd door morele dilemma’s. Ze verkennen wat voor hen ‘juist’ is en wat niet en nemen het heft in eigen handen om hier iets voor te organiseren.
Meer info: www.terra-nova.nl
Thuis in burgerschap
Stichting Pharos, Utrecht
2008

PO 7-8
VO 1-3
Het programma is gericht op het aanleren van competenties voor sociale integratie en actief burgerschap. Er wordt gebruik gemaakt van het concept 'verhalend ontwerpen'.
Toolkit burgerschapseducatie, doen wat werkt
CED-groep
2015

PO 7-8De toolkit bevat de leerkrachtcompetenties die bij burgerschapseducatie belangrijk zijn en daarbij behorend materiaal. Door het invullen van een checklist beoordeelt de leerkracht welke competenties hij al goed beheerst en welke hij nog wil verbeteren. Vervolgens kan er doorgeklikt worden op de competentie voor meer informatie, tips en trucs, ideeën, werkvormen en ondersteuningsmateriaal. De toolkit is in zijn geheel gratis te downloaden als pdf.
Verder met burgerschap in het onderwijs
Onderwijsraad
2012
PO
VO
(V)SO
Advies van de Onderwijsraad over het ondersteunen van scholen bij het geven van burgerschapsonderwijs. Er worden drie aanbevelingen uitgewerkt: zet in op steun aan scholen en leraren, stimuleer systematische kennisopbouw en biedt scholen een inhoudelijk kompas.
Wijs worden, methode filosofie, levensbeschouwing en burgerschap
Damon BV, Uitgeverij
2012-2013

H 1-3
V 1-3

 

Methode filosofie, levensbeschouwing en burgerschap. Het zwaartepunt van de methode ligt op verantwoordelijkheid, burgerschap en ethiek.
SLO methodebeschrijving (2014)
SLO analyse seksuele diversiteit (2014). De analyseresultaten van Wijs Worden zijn te vinden vanaf pagina 49.

Wijs worden basis
Damon BV, Uitgeverij
2014-2015

VMBO-T 1-2
H 1-3
Methode filosofie, levensbeschouwing en burgerschap. Naast levensbeschouwelijke vragen komen ook filosofie en burgerschapsvorming aan de orde.
SLO methodebeschrijving (2016)

Contactpersoon