Uitgelicht - burgerschap algemeen

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Burgerschap BBL
Deviant
2018
​MBO​Methode burgerschap voor mbo-niveau 2, 3 en 4. De methode bestaat uit een leerwerkboek dat is opgebouwd uit veertien lessen met de volgende thema's: gelijke rechten, democratie, rechtsstaat, Europese unie, werk, werknemerschap, omgaan met geld, duurzaamheid, cultuur, multiculturele samenleving, veiligheid en criminaliteit, media, leefstijl, mensenrechten. Met account voor Studiemeter (digitale methodesite) met extra downloadbare materialen (handleiding, antwoordmodellen etc.).
BURGERboek
Actua Uitgeverij BV
2014-2016
VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
MBO
Serie modules voor burgerschap in het vo en mbo die leerlingen wil voorbereiden op de liberaal-democratische, multiculturele samenleving. Module 1 richt zich op de 'Eigen waarden', module 2 gaat over de 'Nederlandse democratie' en het onderwerp van module 3 is 'Samen leven'.
SLO analyse burgerschapsvorming (2017)
De maatschappij dat ben JIJ
Codename Future
2017
​MBO

​Methode burgerschap voor mbo niveau 1-2 en niveau 3-4. Doel: jongeren te vormen tot sociale zelfredzame burgers met een goed beeld van hun rol in de huidige en toekomstige samenleving. Kritische denkvaardigheden staan centraal. De methode bestaat uit de vier dimensies:

  • Sociaal-maatschappelijke dimensie
  • Politiek-juridische dimensie
  • Economische dimensie
  • Vitaal burgerschap

Bij de methode zijn verdiepingsmodules (werkboek en drie digibordlessen) verschenen die ook los van de methode ingezet kunnen worden:

De maatschappij dat ben JIJ - BBL
Codename Future
2018
MBO-​BBLBurgerschapsmethode speciaal ontwikkeld voor BBL-studenten. Doel: studenten te vormen tot sociale zelfredzame burgers met een goed beeld van hun rol in de huidige en toekomstige samenleving. Het theoretisch kader is vertaald naar de situatie (eigen beroepscontext) van BBL'ers zelf. Met praktische verwerkingsopdrachten leert de student zijn eigen rol kennen en wat het onderwerp voor hem of haar kan betekenen. Veel aandacht wordt besteed aan attitudevorming. Het uitgangspunt is dat studenten inzien dat ze hun eigen rol voor een groot deel zelf (gunstig) kunnen beïnvloeden.​
Ik Creëer Mijn Wereld (ICMW)
Academy4life
2018
​PO 1-8​Methode (online leeromgeving) voor burgerschap, sociaal-emotionele ontwikkeling/persoonsvorming en 21e eeuwse brede vaardigheden. Er worden zeven stappen (leerlijnen) onderscheiden:
1. Basis: positieve basisovertuigingen over jezelf, anderen en de wereld om je heen.
2. Emotie: emoties reguleren voor positief gevoel en gedrag voor jezelf en richting anderen.
3. Kunde: zelfvertrouwen en zelfredzaamheid in je eigen kracht.
4. Samen: diversiteit waarderen door zelfkennis, kennis van gedragsstijlen en samenwerken.
5. Communicatie:positieve communicatie on- en offline om met elkaar te verbinden.
6. Creatie: creatief, oplossingsgericht denken in een multimediale wereld.
7. Omgeving: kennis en creatieve opdrachten over democratie, cultuur, waarden en normen, religie, respect, vrijheid, duurzaamheid, armoede, oorlog, eigen waarheid en diversiteit.
Kennis wordt afgewisseld met voelen, ervaren, zien, horen en doen. Lees hier over de typen opdrachten en niveaus van burgerschap in de methode.
Kies 1, leerwerkboek burgerschap (tweede druk)
Deviant
2016
PRO
VSO
MBO
Methode burgerschap die bestaat uit een leerwerkboek en een digitaal oefen- en toetsprogramma Kies Online. Het leerwerkboek bestaat uit negen thema's: kiezen; samen leven; veiligheid; politiek; werk; geld; media; gezondheid; relaties en seks.
Elk thema bestaat uit vier lessen met korte theorieblokken, voorbeelden en opdrachten, een overzicht van belangrijke woorden en één les met keuzeopdrachten voor het portfolio.
SLO analyse burgerschapsvorming (2017)

Kijk in mijn wijk
Kwintessens NVZ Uitgeverij
2011
Deze methode is niet meer leverbaar.

PO 1-8Methode burgerschapsvorming voor de basisschool. In de methode komen zes onderwerpen steeds terug:
1. Wie wonen er in mijn omgeving?
2. Wat is er te zien en te doen in mijn omgeving? 3. Het milieu: hoe schoon is mijn wijk? 4. Veiligheid: hoe veilig is mijn wijk? 5. Nieuws uit mijn wijk.
6. Prettig samenleven begint bij jezelf. In dit onderdeel zetten leerlingen het geleerde om in actie.
SLO analyse Burgerschapsvorming (2016).
Krachtbronnen
Creathlon
2014-2018
PO 6-8Geïntegreerde methode burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotionele ontwikkeling voor de bovenbouw van de basisschool. Er zijn acht thema's ontwikkeld: Eigen kracht, Kracht van Samen, Kracht van de natuur, Kracht van moed, Kracht van delen, Kracht van liefde, Kracht van verandering en Kracht van idealen. Elk thema bestaat uit zes lessen, elk met lesstof voor 1,5 tot 2 uur. Per thema zijn gratis demo's te bekijken van de lessen, het werkboekje en de handleidingen.
SLO analyse burgerschapsvorming (2017)
Kwink voor burgerschap en mensenrechten
Kwink - College voor de Rechten van de Mens
2019
PO 1-8​

​Leerlijn burgerschap en mensenrechten, voor onder-, midden- en bovenbouw. Volledig online en beschikbaar vanaf 1 mei 2019. Gratis te downloaden proeflessen. Per les vijf stappen:
- start: introductie lesinhoud en activeren kennis;
- uitleg: filmpjes en informatie;
- oefenen: basistechnieken en 21e-eeuwse vaardigheden;
- terugkijken: evaluatie;
- en nu?: burgerschap en mensenrechten ontdekken op school en onderzoeken in de samenleving.

Terra Nova Minimaatschappij
Stichting Terra Nova - Democratisch Design
2017

PO 5-8
VO
MBO

​Burgerschapsspel en discussietool om lastige maatschappelijke thema’s naar de belevingswereld van kinderen en jongeren te brengen. Aan de hand van een verhaallijn op een onbewoond eiland discussiëren ze in teams over hun ideale samenleving. Tijdens hun avontuur worden ze uitgedaagd door morele dilemma’s. Ze verkennen wat voor hen ‘juist’ is en wat niet en nemen het heft in eigen handen om hier iets voor te organiseren. Meer info: Facebookpagina.

Toolkitburgerschapseducatie, doen wat werkt
CED-groep
2015

PO 7-8De toolkit bevat de leerkrachtcompetenties die bij burgerschapseducatie belangrijk zijn en daarbij behorend materiaal. Door het invullen van een checklist beoordeelt de leerkracht welke competenties hij al goed beheerst en welke hij nog wil verbeteren. Vervolgens kan er doorgeklikt worden op de competentie voor meer informatie, tips en trucs, ideeën, werkvormen en ondersteuningsmateriaal. De toolkit is in zijn geheel gratis te downloaden als pdf.
Verder met burgerschap in het onderwijs
Onderwijsraad
2012
PO
VO
(V)SO
Advies van de Onderwijsraad over het ondersteunen van scholen bij het geven van burgerschapsonderwijs. Er worden drie aanbevelingen uitgewerkt: zet in op steun aan scholen en leraren, stimuleer systematische kennisopbouw en biedt scholen een inhoudelijk kompas.
De Vreedzame School
CED-groep
2006-2015
​PO 1-8
SBO
peuters
​De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Beoordeeld (en voorlopig goedgekeurd) anti-pestprogramma.
In 2015 is de map 'Werken aan Sociale Veiligheid' verschenen. Een extra handreiking om sociale veiligheid van kinderen te bevorderen, pesten te voorkomen en in te grijpen bij pestincidenten.
SLO analyse Burgerschapsvorming in leermiddelen primair onderwijs (2008)
De analyseresultaten van 'De Vreedzame School' zijn te vinden vanaf pagina 35.
Wijs worden, methode filosofie, levensbeschouwing en burgerschap
Damon BV, Uitgeverij
2012-2013

H 1-3
V 1-3

 

Methode filosofie, levensbeschouwing en burgerschap. Het zwaartepunt van de methode ligt op verantwoordelijkheid, burgerschap en ethiek.
SLO methodebeschrijving (2014)
SLO analyse seksuele diversiteit (2014). De analyseresultaten van Wijs Worden zijn te vinden vanaf pagina 49.
SLO analyse burgerschapsvorming (2017)

Wijs worden basis
Damon BV, Uitgeverij
2014-2015

VMBO-T 1-2
H 1-3
Methode filosofie, levensbeschouwing en burgerschap. Naast levensbeschouwelijke vragen komen ook filosofie en burgerschapsvorming aan de orde.
SLO methodebeschrijving (2016)
SLO analyse burgerschapsvorming (2017)
Contactpersoon