Meer over ... - burgerschap in de vakken

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Anne Frank Krant
Anne Frank Stichting
2012-2018

PO 7-8

Een jaarlijks verschijnende krant over de Tweede Wereldoorlog, racisme en discriminatie. Ieder jaar is er een speciaal thema.
​Beeldkraken
Onwijs
2018
​PO 7-8
VO 1-6
Onderwijsproject dat jongeren bewust wil maken van de invloed van beelden en ze weerbaar wil maken tegen beeldmanipulatie.
Website met gratis modules over diverse thema's, verdeeld over vijf niveaus (bovenbouw PO tot havo-vwo 5-6).
Bij iedere afbeelding (afkomstig uit de collectie van Atlas van Stolk) staan vragen om leerlingen kritisch te leren kijken. Met verwerkings- en verdiepingsopdrachten die aansluiten bij de vakken geschiedenis, CKV, maatschappijleer (en burgerschap) of Nederlands.
​Betekenisvolle statistiek
Auteursbond, sectie educatieve auteurs
2018
​H 4-5​Educatieve parel 2018. Een kritische kijk op onderzoeksgegevens. Burgerschap en wiskunde. In de les onderzoeken leerlingen de stelling “Vrouwen doen beter rijexamen dan mannen”. De leerlingen doen een onderzoek, maken statistische berekeningen, maar leren meteen ook dat ze voorzichtig moeten omgaan met de uitkomsten daarvan. Gratis te downloaden: les, presentatie en werkblad.
De Ontdekking
Anne Frank Stichting
2011-2015
VMBO 1-2
H 1-3
V 1-3
Lesmateriaal over WOII en de bezetting van Nederland. De kern van het pakket wordt gevormd door een stripverhaal over een familie in oorlogstijd. Thema's die aan bod komen: verzet, collaboratie, aanpassing en mensenrechten.
Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid - (v)mbo
Stichting Digisterker
2019
​VMBO 4
MBO 1

​Online lesprogramma om de digitale zelfstandigheid (informatievaardigheden, mediawijsheidcompetenties) van jongeren te vergroten en hen beter voor te bereiden op de omgang met de (taal van de) digitale overheid.  Sluit aan bij vakken als maatschappijleer, burgerschap en loopbaanoriëntatie (lob).
Zes modules van een blokuur:
1. Overheid, burger en DigiD (aanvragen en activeren)
2. Identiteit (paspoort en ID-kaart aanvragen)
3. Bijbaan (inkomstenbelasting terugvragen)
4. Sturderen op mbo (studiefinanciering en OV)
5. Verkeer en vervoer (rijbewijs, voertuig etc.)
6. Zorg (-verzekering en -toeslag)
Demo-module Identiteit is hier te bekijken.

Hoe geef je les in (kritisch) burgerschap?
DidactiefSpecial
2016
VO ​Special (december 2016) met tips en achtergrondinformatie om burgerschap te stimuleren binnen de schoolvakken Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde. Gemaakt in samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum Mens- en maatschappijvakken, Vakdidactiek Geesteswetenschappen en het Freudenthal Instituut.
Oorlog en dekolonisatie
SLO
2015
PO 7-8
VO
Publicatie waarin een inhoudelijke heroriëntatie op de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië wordt uitgewerkt. Daarbij wordt expliciet de relatie met burgerschap gelegd. De publicatie omvat analyses van leerplannen, methodes en geeft inzicht in de wijze waarop leraren beide onderwerpen aan de orde stellen. Met bijlagen (analyses en inventarisatie lesmateriaal).
Project Ongehoord
Stichting Turning Point
2018

​VO

​Tien video's waarbij jongeren onderzoeken hoe tijdens WOII mensen werden vervolgd vanwege hun afkomst en reflecteren hierop vanuit hun eigen ervaring met discriminatie en uitsluiting.
Thema's: medemenselijkheid, wraak en vergeving, strijden voor vrijheid, afkomst en identiteit, macht van media, wetten beschermen, ik en de overheid, discriminatie in het onderwijs, blijven herdenken, als je moet vluchten. Lespakket (met handvatten voor gesprek) is binnenkort te downloaden. Gastles mogelijk.
Samen voor War Child
KlasseTV
2013
VMBO 1-2
H 1-2
V 1-2
Lespakket over oorlogskinderen. Thema's die aan bod komen: opgroeien in oorlog; leven als kindsoldaat; werk, school, recht. Doel van het lespakket is dat leerlingen leren over de problematiek van verlaten oorlogskinderen en zelf een actie op touw zetten om deze oorlogskinderen te helpen.
WHY-magazine
Persoonlijke ontwikkeling-Burgerschap-Religie-Filosofie
Creathlon
2016-2017
HV 4-5Experimentele uitgave voor het nieuwe geïntegreerde vak GMF (godsdienst, maatschappijleer, filosofie). De thema's van de methode Perspectief (ThiemeMeulenhoff) vormen de basis voor de eerste vier magazines: Je lijf, je leven; Relaties; Principes; Geluk.
Contactpersoon