Meer over ... - burgerschap in de vakken

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Anne Frank Krant
Anne Frank Stichting
2012-2017

PO 7-8

 

Een jaarlijks verschijnende krant over de Tweede Wereldoorlog, racisme en discriminatie. Ieder jaar is er een speciaal thema.
De ontdekking
Anne Frank Stichting
2011-2015
VMBO 1-2
H 1-3
V 1-3
Lespakket over de Tweede Wereldoorlog. De kern van het pakket wordt gevormd door een stripverhaal over een familie in oorlogstijd. Thema's die aan bod komen: verzet, collaboratie, aanpassing en mensenrechten.
Hoe geef je les in (kritisch) burgerschap?
DidactiefSpecial
2016
VO ​Special (december 2016) met tips en achtergrondinformatie om burgerschap te stimuleren binnen de schoolvakken Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde. Gemaakt in samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum Mens- en maatschappijvakken, Vakdidactiek Geesteswetenschappen en het Freudenthal Instituut.
Kind onder Vuur
Rode Kruis en Humanity House
2017
PO 7-8Hoe voelt het om in oorlog op te groeien? Reizende tentoonstelling met filmpjes en opdrachten.
Oorlog en dekolonisatie
SLO
2015
PO 7-8
VO
Publicatie waarin een inhoudelijke heroriëntatie op de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië wordt uitgewerkt. Daarbij wordt expliciet de relatie met burgerschap gelegd. De publicatie omvat analyses van leerplannen, methodes en geeft inzicht in de wijze waarop leraren beide onderwerpen aan de orde stellen. Met bijlagen (analyses en inventarisatie lesmateriaal).
Samen voor War Child
KlasseTV
2013
VMBO 1-2
H 1-2
V 1-2
Lespakket over oorlogskinderen. Thema's die aan bod komen: opgroeien in oorlog; leven als kindsoldaat; werk, school, recht. Doel van het lespakket is dat leerlingen leren over de problematiek van verlaten oorlogskinderen en zelf een actie op touw zetten om deze oorlogskinderen te helpen.
WHY-magazine
Persoonlijke ontwikkeling-Burgerschap-Religie-Filosofie
Creathlon
2016-2017
HV 4-5Experimentele uitgave voor het nieuwe geïntegreerde vak GMF (godsdienst, maatschappijleer, filosofie). De thema's van de methode Perspectief (ThiemeMeulenhoff) vormen de basis voor de eerste vier magazines: Je lijf, je leven; Relaties; Principes; Geluk.
Contactpersoon