Levensbeschouwing - burgerschap in de vakken

7-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Kleur op school
Levendig Uitgever
2013-2018
PO 1-8De methode Kleur op school gaat uit van actieve pluriformiteit en verbindt de aandachtsgebieden godsdienst/levensbeschouwing, sociaal-emotionele vorming en burgerschap met elkaar. Verschijnt in tijdschriftvorm, vier keer per jaar. Elk nummer bevat vijf lessen voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.
Perspectief
ThiemeMeulenhoff Voortgezet Onderwijs
2012-2015
VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
Methode godsdienst/levensbeschouwing,
waarin overtuigingen, tradities en rituelen van wereldgodsdiensten en levensbeschouwelijke stromingen worden belicht. De methode is thematisch opgezet, met vier bestaansvragen als grondthema.
Standpunt
Damon BV, Uitgeverij
2015
VMBO 1-2Methode levensbeschouwing die beoogt dat leerlingen hun levensbeschouwelijke identiteit ontdekken en ontwikkelen. Aan de hand van actuele thema's maken de leerlingen kennis met uiteenlopende standpunten en leren met anderen een dialoog aan te gaan.

Tumult Hoe zie jij het?
Tumult
2016

​VO 1-2​Lesmateriaal voor levensbeschouwing en burgerschap. In vijf thema's (thuis, feest, helden, regels en geloof) ontdekken leerlingen dat hoe zij de wereld zien ertoe doet.
SLO analyse burgerschapsvorming (2017)
Van horen zeggen
ThiemeMeulenhoff Voortgezet Onderwijs
2009-2014
H 4-5
V 4-6
Methode godsdienst en levensbeschouwing. Het thema 'Over normaal gesproken' gaat in op de ontwikkeling van moreel besef bij jongeren door opvoeding en onderwijs. Het behandelt ook een aantal ethische kwesties in onze samenleving, waarin verschillende culturen en godsdiensten bronnen zijn voor moreel gedrag van mensen.

 

Contactpersoon