Maatschappijleer - burgerschap in de vakken

7-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Examenkaternen vmbo 3-4
Essener, Uitgever
2007-2014
VMBO 3-4Methode voor maatschappijleer voor alle leerwegen van het vmbo. Doel is de leerlingen met behulp van aansprekende thema's te leren hoe ze zich een mening kunnen vormen over maatschappelijke vraagstukken van nu.
SLO methodebeschrijving (2014).
Impuls, maatschappijleer 1 voor het vmbo
Noordhoff Uitgevers VO
2011-2015
VMBO 3-4Methode voor het vak maatschappijleer 1 gaat in op: Wat is maatschappijleer?; Opvoeding: Wat is normaal?; Ongelijkheid: Wat is mijn voordeel?; Macht: Wie is de baas?; De multiculturele samenleving: Hoe verschillend mag je zijn?; Massamedia: Hoe verleidt de reclame jou?; Criminaliteit en rechtspraak: Is geweld gewoon?
SLO methodebeschrijving (2013).
Leefwijzer
Driestar Educatief
2011

 
VMBO 3-4Methode maatschappijleer 1 die is geschreven voor het christelijk voortgezet onderwijs. Thema's die aan bod komen:  samen leven; discriminatie; media; werk; waarom politiek.
SLO methodebeschrijving (2013).

Methode M
Stef van der Linden
2019

​VMBO 3-4​Online lesmethode maatschappijleer voor alle leerwegen in het vmbo. Niveaus (basis, kader, gt) kunnen per klas of per leerling worden ingesteld.
Zes hoofstukken: Vraagstukken, Samenleving, Politiek, Mediawijs, Criminaliteit en extra hoofdstuk Burgerschap. Voor verbreding en verdieping van de kennisbasis zijn er keuzeopdrachten (bijv. Democratie, Mensenrechten, De Grondwet) en specials (bijv. De Tweede Kamer, Migratie). De methode is interactief, bevat veel concrete voorbeelden, kent een grote variatie in werkvormen en leert leerlingen complexe maatschappelijke vraagstukken stapsgewijs van verschillende kanten te bekijken.
Seneca Maatschappijleer
Seneca Burgerschap
2011-2012
VMBO 3-4
H 4-5
V 4-6
Methode maatschappijleer die leerlingen inzicht wil geven in politieke en sociologische processen. De theorie van politiek en maatschappij wordt staps- en spiraalsgewijs aangeboden. Met behulp van opdrachten, en een simulatiespel over de VN, leert de leerling zijn eigen mening en standpunten te onderbouwen door persoonlijke waardenontwikkeling.
SLO methodebeschrijving (2013).

StruX - leerlijn Ik en de maatschappij
Edu'Actief BV
2015-2016

PRO
VSO-cluster 3
VSO-cluster 4
De methode beoogt leerlingen op te leiden naar een zelfstandige plaats in de maatschappij, naar arbeid en als entreeopleiding. Onderwerpen die aan bod komen zijn gericht op wonen, vrije tijd, financiële educatie en burgerschap.
SLO analyse bugerschapsvorming (2017).
Thema's maatschappijleer tweede fase
Essener
2012-2015
H 4-5
V 4-6
Methode maatschappijleer met als doel dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen participatie in de samenleving in vier opzichten: deelname aan de rechtsstaat, de parlementaire democratie, de pluriforme samenleving en aan de verzorgingsstaat. Door opdrachten, cases en dilemma's leren leerlingen kijken naar de sociale en politieke verbanden tussen individuen, groepen en de overheid.

 

Contactpersoon