Uitgelicht - Europees en wereldburgerschap

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Ander nieuws, actiekrant voor wereldburgers
Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO)
2011-2015
VMBO 1-2
H 1-3
V 1-3
Actiekrant voor grote nieuwsonderwerpen uit het Zuiden, rond ontwikkelingssamenwerking en wereldburgerschap. De krant brengt vier maal per jaar wereldthema's op het terrein van duurzame ontwikkeling, milieu, mensenrechten, verdelingsvraagstukken of oorlog & vrede.
Bricks Global Studies
OVD Educatieve Uitgeverij
2015
H 1-5
V 1-6
TTO

Engelstalige methode internationalisering voor tweetalig onderwijs (TTO). Thema's zijn o.a.:  Europese Unie; Verenigde Naties; Wereldburgerschap; Migratie en mensenrechten.
SLO analyse burgerschapsvorming (2017)

Samsam
NCDO
2015

PO 5-8Samsam wil bijdragen aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen tot wereldburgers. De tijdschriften bevatten verhalen en foto's over het leven van kinderen wereldwijd. Het tijdschrift verschijnt vijf keer per jaar. Bij elke uitgave hoort een lesbrief. In de lesbrief staan ook opdrachten van Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen. De volgende titels zijn te downloaden.
Vensters op de wereld
NCDO en Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht
2009
PO
VO
Deze 'Canon voor wereldburgerschap' gaat uit van 24 thema's die gegroepeerd zijn in acht thema's: diversiteit; identiteit; mensenrechten; duurzame ontwikkeling; globalisering; verdeling; vrede en conflict;
mondiale betrokkenheid.
VN-Arena
Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO)
2011-2013 
PO 7-8
VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
Digitaal lesmateriaal voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie, levensbeschouwing en maatschappijleer. In elk onderwerp met internationale dimensies spelen de Verenigde Naties een rol.
Wereldburger met ketchup
NCDO
2012

 
PO 1-8
VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
Boek over wereldburgerschap voor docenten met praktische suggesties. Het boek biedt invalshoeken voor lessen en materialen. Daarmee kunnen docenten leerlingen helpen opgroeien tot wereldburgers. Onderwerpen als: internationale verbondenheid, culturele diversiteit en globalisering komen ter sprake.

 

Contactpersoon