Uitgelicht - Europees en wereldburgerschap

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Bricks Global Studies
OVD Educatieve Uitgeverij
2015
H 1-5
V 1-6
TTO

Engelstalige methode internationalisering voor tweetalig onderwijs (TTO). Thema's zijn o.a.:  Europese Unie; Verenigde Naties; Wereldburgerschap; Migratie en mensenrechten.
SLO analyse burgerschapsvorming (2017)

Klas4klas
StartUp4kids Foundation
2016

​PO 7-8
VO
MBO

​Educatief programma wereldburgerschap en jong ondernemen voor leerlingen in Nederland en Ethiopië op basis van bestaande Aflatoun- en Aflateen-programma's. Scholen worden met elkaar in contact gebracht en werken samen. Het lesprogramma bestaat uit vijf modules rond:
1. Persoonlijk begrip en ontdekking.
2. Rechten en verantwoordelijkheden.
3. Sparen en uitgeven.
4. Plannen en budgetteren.
5. Sociaal en financieel ondernemerschap.
Daarbij komen ook diverse 21e-eeuwse vaardigheden aan bod.
Leerlingen krijgen de opdracht samen een club op te richten en te werken aan een gemeenschappelijk doel. De opbrengst daarvan komt ten goede aan de partnerklas in Ethiopië.
Samsam in de Klas
Samsam (Sijthoff Media)
2015-2019

PO 5-8Samsam wil bijdragen aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen tot wereldburgers. De tijdschriften bevatten verhalen en foto's over het leven van kinderen wereldwijd. Het tijdschrift verschijnt vijf keer per jaar. Bij elke uitgave hoort een lesbrief. In de lesbrief staan ook opdrachten van Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen. Overzicht lessen.
Wereldburgerschap op school
Social Innovation Works
2019 
PO
VO
Programma dat scholen ondersteunt bij het invulling geven van Wereldburgerschap in het onderwijs. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de uitgangspunten en de Canon voor Wereldburgerschap van het NCDO, de voormalige organisatie voor kennis en advies over mondiaal burgerschap en internationale samenwerking.

 

Contactpersoon