Links - filosoferen

4-12-2015

​​​​

Centrum Kinderfilosofie Nederland​Platform voor filosofisch onderwijs. Het onderdeel De Praktijk biedt een overzicht van cursussen, lesmateriaal (ook gratis te downloaden) en literatuur.
Filosofiejuf​Blog en info over filosoferen met kinderen. Met gastlessen en enkele gratis te downloaden lesbrieven.
Leraar24, dossier filosoferen met kinderen ​Enkele video's en dossiers over filosoferen met kinderen.
Leren Filosoferen​Doel is het bevorderen van filosofische gespreksvoering volgens de Socratische methode. Er worden cursussen en workshops aangeboden.
Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs​DE VFVO wil filosofie als schoolvak sterk positioneren in het onderwijsveld en behartigt de belangen van docenten en ondersteunt docenten.
Wereldwijs ​Filosoferen met kinderen, jongeren en opvoeders. Website met onder andere lesprogramma's en trainingen.
WonderWhy​Filosoferen met kinderen, jongeren en volwassenen. Website met onder andere trainingen, gastlesprogramma's voor primair onderwijs (bijvoorbeeld: burgerschap & identiteit) en voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld: wereldburgerschap), ouderavonden en lesmateriaal. Er wordt ook een blog bijgehouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon