Meer over ... - filosoferen

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Aarde en wormen voor waarde en normen, filosoferen naar aanleiding van natuurbeleving
Stichting Veldwerk Nederland
2012
PO 3-8Filosoferen over maatschappelijke vraagstukken waarin de natuur een hoofdrol speelt. Acht themalessen: Waarde van de natuur, Kennis voor waarde, Bruikbaarheid afval, Net nep, Dierenmanieren, Ik en een ander, Dood en leven, Zin in zorg.
Dus ik ben Jr.
Human.nl
2012

 
PO 6-8
VO 1-3
Juniorversie van het reeds bestaande tv-programma 'Dus ik ben'. De serie bestaat uit zes afleveringen over filosofische kwesties als: Waarom leer ik dat ik niet mag liegen, terwijl iedereen het doet? Hoe word je crimineel? En hoe ben ik mezelf? Bij elke aflevering wordt door HVO een lesbrief ontwikkeld met tips voor een filosofisch gesprek en creatieve verwerking. De (eerste drie) lesbrieven zijn gratis te downloaden.

​Filosoferen met Bas Haring
ThiemeMeulenhoff
2015

​PO 4-8​Filosoof Bas Haring legt leerlingen kritische vragen en brandende kwesties voor. Hij doet dat in twaalf filmpjes, die leerlingen uitdagen met elkaar in discussie te gaan. Voor elke groep is een gratis proefles met lesbeschrijving en werkbladen op te vragen. De lessen zijn ook onderdeel van de methode Taalverhaal.nu
Filosoferen met kinderen
Uitgeverij Panta Rhei
2011
PO 1-8Handleiding om te filosoferen met kinderen op de basisschool. Veertig, op thema gerubriceerde, verhalen met aanknopingspunten om met kinderen te praten over zichzelf en de wereld om hen heen.
Filosoferen op het bord
Uitgeverij SWP
2014

 
PO 6-8Doel is dat de kinderen eraan gewend raken gedachten uit te wisselen en na te denken over de vragen en de dilemma's die het leven biedt om zo voor zichzelf te bepalen wat zij belangrijk vinden in het leven. Het boek biedt 18 thema's zoals geluk, het goede doen, natuur, vrienden en onze aarde. Het materiaal wordt gebruikt op het (digi)bord.
Ik zag twee apen wetenschapen
Levendig Uitgever
2015

 
BAO 7-8
VO 1-6
Handleiding om te filosoferen met kinderen en jongeren. 25 Voorbeelden van lessen die een filosofisch gesprek accommoderen over een thema rondom wetenschap of die aansluiten bij bepaalde vakken op school.
Ik zag twee beren filosoferen
Levendig Uitgever
2014
PO 4-8Dit boek bevat 38 voorbeeldlessen voor het voeren van een filosofisch gesprek.
Kabeljauw en het Nut van de Wereld
Levendig Uitgever
2016
​PO 6-8​Filosofisch sprookje met lesactiviteiten.
Kan niet bestaat niet, verhalen en gedichten om meer te filosoferen
Alles is rond
2015
​PO 1-2​Bundel verhalen en gedichten om te filosoferen met kleuters vanaf vier jaar. Met wonderlijke denkverhalen en gedichten met filosofische vragen, praattips en creatieve opdrachten. Online zijn illustraties voor digibord of tablet beschikbaar.
Nadenksels
2013
PO 1-2​​Twee mappen met filosofeeropdrachten, denkwolken en doeopdrachten voor (begaafde) kleuters. Per map: handleiding, zeven thema's (per thema vier kant en klare lessen) en een registratieformulier.
Onafhankelijk denken, filosofie als instrument
Actua Uitgeverij BV
2009
H 4-5
V 4-6

Boek dat probeert het eigen denken te stimuleren door gebruik te maken van de filosofie. Aan de orde komen met name de onderzoekende fase, waarin het ontwikkelen van eigen gedachten centraal staat, en de kritische fase, waarin gedachten, stellingen en meningen nader worden onderzocht.
Oosterse filosofie
Actua Uitgeverij BV
2010

 
H 4-5
V 4-6
MBO
Leerboek over Oosterse filosofie. Het boek gaat in op de vijf bekendste levensbeschouwingen uit de oosterse filosofie: het hindoeïsme, boeddhisme, confucianisme, taoïsme en zen. De belangrijkste kenmerken komen aan bod en ook wordt stil gestaan bij het doel van elke levensbeschouwing.
Praatplaatjes
Praatprikkels
De filosofiejuf
2014
PO 1-4
PO 3-8
Spelvormen (vragenkaartjes) om te filosoferen met kinderen op de basisschool.
Wetenschapsfilosofie
Wonder Why
2010
VO 1-2Lessenreeks voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Er wordt gereflecteerd op het fenomeen 'wetenschap' vanuit allerlei verschillende hoeken aan de hand van filmpjes en opdrachten. Lessen gaan over: Wat is filosofie, wijsheid, waarheid, bewijs, wetenschap; Filosoferen over het leven en bio-ethiek; Filosofie versus wetenschap; Wetenschap versus geloof, axioma's; Kenbaarheid van de waarheid; Tijd in de natuurkunde.
Contactpersoon