Meer over ... - filosoferen

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving

​Filosoferen met Bas Haring
ThiemeMeulenhoff
2015

​PO 4-8​Filosoof Bas Haring legt leerlingen kritische vragen en brandende kwesties voor. Hij doet dat in twaalf filmpjes, die leerlingen uitdagen met elkaar in discussie te gaan. Voor elke groep is een gratis proefles met lesbeschrijving en werkbladen op te vragen. De lessen zijn ook onderdeel van de methode Taalverhaal.nu
Filosoferen op het bord
Uitgeverij SWP
2014

 
PO 6-8Doel is dat de kinderen eraan gewend raken gedachten uit te wisselen en na te denken over de vragen en de dilemma's die het leven biedt om zo voor zichzelf te bepalen wat zij belangrijk vinden in het leven. Het boek biedt 18 thema's zoals geluk, het goede doen, natuur, vrienden en onze aarde. Het materiaal wordt gebruikt op het (digi)bord.
Ik zag twee apen wetenschapen
Levendig Uitgever
2015

 
BAO 7-8
VO 1-6
Handleiding om te filosoferen met kinderen en jongeren. 25 Voorbeelden van lessen die een filosofisch gesprek accommoderen over een thema rondom wetenschap of die aansluiten bij bepaalde vakken op school.
Ik zag twee beren filosoferen
Levendig Uitgever
2014
PO 4-8Dit boek bevat 38 voorbeeldlessen voor het voeren van een filosofisch gesprek.
Kabeljauw en het Nut van de Wereld
Levendig Uitgever
2016
​PO 6-8​Filosofisch sprookje met lesactiviteiten.
Kan niet bestaat niet, verhalen en gedichten om meer te filosoferen
Alles is rond
2015
​PO 1-2​Bundel verhalen en gedichten om te filosoferen met kleuters vanaf vier jaar. Met wonderlijke denkverhalen en gedichten met filosofische vragen, praattips en creatieve opdrachten. Online zijn illustraties voor digibord of tablet beschikbaar.
Nadenksels
2013
PO 1-2​​Twee mappen met filosofeeropdrachten, denkwolken en doeopdrachten voor (begaafde) kleuters. Per map: handleiding, zeven thema's (per thema vier kant en klare lessen) en een registratieformulier.
Praatplaatjes
Praatprikkels
De filosofiejuf
2014
PO 1-4
PO 3-8
Spelvormen (vragenkaartjes) om te filosoferen met kinderen op de basisschool.

Contactpersoon