Uitgelicht - filosoferen

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgave​​​DoelgroepOmschrijving
Filosoferen doe je zo, leidraad voor de basisschool
Damon BV, Uitgeverij
2008

 
PO 1-8

Programma filosoferen voor de basisschool. Vijftien lessen per twee leerjaren. Inhoud:
- groep 1/2 Een kind kan meer vragen dan...: wat is een vraag?;
- groep 3/4 Alle stemmen tellen: bevorderen van de dialoog;
- groep 5/6 Daarom is geen reden: verschillende redeneerstrategieën;
- groep 7/8 Hoofdzaak: een combinatie van de eerdere onderwerpen, aangevuld met enkele belangrijke thema's voor de democratie.

Voorbeeldleerplan filosofie in de onderbouw
SLO
2013

 
VO 1-3Handreiking voor het formuleren van een leerplan filosofie voor de eigen school. Met suggesties en ideeën voor de daadwerkelijke invulling. Aan de hand van veertien filosofische vraagstukken worden doorkijkjes gegeven in de vorm van inspirerende lesvoorbeelden en uitgewerkte lesactiviteiten.
Wegen naar wijsheid
Damon BV, Uitgeverij
2007-2012
V 1-6Methode levensbeschouwing en filosofie voor vwo/gymnasium.
De methode daagt leerlingen uit en prikkelt tot zelfstandig denken en verantwoord handelen. De methode haakt ook in op de aandacht voor burgerschap, de rol van religie binnen onze samenleving en sociale integratie. In de verschillende delen komen levensbeschouwelijke stromingen, thema's, onderdelen van de filosofie en basisvaardigheden aan de orde.
SLO methodebeschrijving (2014).
Wij denken over...
Damon BV, Uitgeverij
2008-2013
H 4-5
V 4-6
Methode filosofie aangepast aan de in 2007 vernieuwde eindtermen. Beoogd wordt het zelfstandig denken van de leerling actief te ontwikkelen. De methode bestrijkt voor havo de drie domeinen: filosofische antropologie, ethiek en sociale filosofie. Voor vwo komen aan de orde: ethiek; filosofische antropologie, kennistheorie en wetenschapsfilosofie. De methode veronderstelt een hoge mate van zelfwerkzaamheid van de leerling.
Wijs worden, methode filosofie, levensbeschouwing en burgerschap
Damon BV, Uitgeverij
2012-2013

 
H V 1-3

 
Methode filosofie, levensbeschouwing en burgerschap. Het zwaartepunt van de methode ligt op verantwoordelijkheid, burgerschap en ethiek.
SLO methodebeschrijving (2014).
SLO analyse seksuele diversiteit (2014).
SLO analyse burgerschapsvorming (2017).

 

Contactpersoon