Meer over ... - identiteit en diversiteit

4-12-2015

​​​​

Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Cultuur en identiteit
VO-content
2015
H 1
V 1
Gratis online lesmateriaal over regels en het feit dat regels tussen groepen kunnen verschillen. Denk aan klederdracht of aan religieuze kledingvoorschriften.
Gelijk=gelijk?
Diversion
2008
PO 6-8Lesprogramma voor het stimuleren van jong burgerschap waarbij tolerantie en het leren omgaan met verschillen tussen mensen centraal staan. Het doel is om discriminatie, pesten en polarisatie te voorkomen en tegen te gaan. Hierbij is specifieke aandacht voor discriminatie vanwege religie, culturele achtergrond en seksuele diversiteit. Het programma bestaat uit vijf lessen van 90 minuten en een eindmanifestatie op school.
Grenzen en identiteit vmbo-kgt34
VO-content
2016
VMBO 3-4Gratis online lesmateriaal over soorten grenzen in de eigen regio; verschillen in regionale identiteit; territoriale conflicten en culturele verschillen.
De samenhang tussen eigenheid en grenzen staat centraal in dit thema, van je eigen omgeving tot op internationaal niveau.
Grenzen en identiteit havo/vwo
VO-content
2015

H 1-2
V 1-2

Gratis online lesmateriaal over: cultuur en identiteit; cultuur en geloof; grenzen en identiteit; Europa; westers cultuurgebied; verschillen tussen landen/regio's
​Handicap in de les
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
​PO 7-8​Lesmateriaal over leven met een handicap. De lesmodule 'Anders zijn maakt geen verschil' bestaat uit een handleiding en drie lessen: introductie over handicaps en de gevolgen, ervaren en ontmoeten, over voor- en waardeoordelen. De leskist (te leen) bevat hulpmiddelen, ervaringsmaterialen en opdrachten waarmee leerlingen kunnen ontdekken hoe het is als je iets niet goed kunt én welke oplossingen er zijn. Ook kan een gastdocent uitgenodigd worden.
​Hokjesdenken
Samen Sterk Zonder Stigma
2018
​PO 7-8
VO 1-2
​Les van één uur waarin leerlingen zich ervan bewust worden dat we allemaal anders zijn en toch veel gemeen hebben.

Bevat: lesbrief met tips en handvatten, digibordmodule, quizvragen, aanvullende materialen.
Kan ook als eerste kennismaking bij het lesprogramma Binnenstebuiten worden ingezet.

​Lang leve de liefde, seksuele diversiteit en genderdiversiteit
Soa Aids Nederland en Rutgers
2016
​VO 1-2​Verdiepingsles (extra module) bij het lespakket Lang leve de liefde. De lesbrief bevat: achtergrondinformatie voor docenten met (feiten, cijfers en veel gestelde vragen), aandachtspunten voor voorlichting in de klas, tips voor schoolbeleid en
lesmateriaal voor leerlingen. Te downloaden of bestellen.
MIJ
Centrum 16-22
2011
VMBO 3-4
H 3-4
V 3-4
Lespakket over identiteit waarbij leerlingen hun identiteit onderzoeken. Welke kanten daarvan hebben ze meegekregen (primaire identiteit) en welke keuzes hebben hun secundaire identiteit gevormd? Het lespakket beslaat vijf lessen met de thema's: primaire identiteit; secundaire identiteit; invloeden; imago & vooroordelen; identiteit in de toekomst.
Nieuwe vrienden
Anne Frank Stichting
2014-2015
PO 8
VMBO 1
H 1
V 1
Lespakket over identiteit, vriendschap, vooroordelen en discriminatie voor jongeren van 11 tot 14 jaar. De kern van het pakket is het stripboek 'Nieuwe vrienden' over een vijftienjarige jongen die tegen zijn zin naar Amsterdam verhuist. De strip is door leerlingen in ongeveer 45 minuten te lezen. Voor het voortgezet onderwijs is er een digitale les.
Open & Out: 10 regenboogsleutels voor scholen
EduDivers
2014
PO
VO
In dit boekje staat een samenvatting in de vorm van tien aanbevelingen: tien regenboogsleutels. Elke sleutel is een factor die eraan bijdraagt dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderleerlingen en personeel zich thuis voelen op school.
Op school is iedereen aan zet
Edudivers
2012
PO
VO
Boekje met succesverhalen over hoe scholen seksuele diversiteit in hun aanbod integreren.
​Project Ongehoord
Stichting Turning Point
2018
​VO​Tien video's waarbij jongeren onderzoeken hoe tijdens WOII mensen werden vervolgd vanwege hun afkomst en reflecteren hierop vanuit hun eigen ervaring met discriminatie en uitsluiting.
Thema's: medemenselijkheid, wraak en vergeving, strijden voor vrijheid, afkomst en identiteit, macht van media, wetten beschermen, ik en de overheid, discriminatie in het onderwijs, blijven herdenken, als je moet vluchten. Lespakket (met handvatten voor gesprek) is binnenkort te downloaden. Gastles mogelijk.
Voice out, een lesprogramma over identiteit en mensenrechten
Edudivers
2012


VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
Lessen- en actieprogramma over mensenrechten en homofobie.Tijdens de lessen krijgen de leerlingen de opdracht een kleine campagne voor mensenrechten en tegen homofobie te ontwikkelen.
Het project begint met een fase van participatief leren, in de vorm van een mensenrechtenspel. Daarna ontwikkelen de leerlingen in groepsverband een campagne en leren zo hun mening te uiten over identiteit, seksuele oriëntatie, gender, sociale normen, stereotypen, mensen-rechten en sociale in- en uitsluiting.
Weerbaar en divers
Inspectie van het onderwijs
2009
PO
VO
Onderzoek naar seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid in het onderwijs.
​Welkom op school
Pharos
2015

​VO 1-6
anderstaligen
​Mentormethode voor nieuwkomers onderwijs. In de herziene druk zijn zes nieuwe lessen opgenomen over relaties en seksualiteit (o.a. verliefdheid, puberteit en volwassen worden). Andere nieuwe lessen gaan over kinderrechten en discriminatie.
Werelderfgoed en identiteit
Unesco
2013

 
VO 1-6Gratis online lesmateriaal. Aan bod komen bijvoorbeeld: Wat is de relatie tussen Werelderfgoed en identiteit? Wat zegt een Werelderfgoed over een land of een cultuur? Het is van belang dat we elkaars erfgoed leren kennen en respecteren.
Wij en zij in de wijk vmbo-kgt34
VO-content
2016
VMBO 3-4Gratis online lesmateriaal over persoonlijke identiteit maar ook sociale of groepsidentiteit.
Wij, jij en ikVMBOWebsite die gaat over 'Respectvol over liefde en diversiteit'. Een participatieve interventie voor het bespreekbaar maken van LHBT-leefstijlen op het vmbo. Het gaat om 4 lessen van 50 minuten.
Contactpersoon