Uitgelicht - identiteit en diversiteit

4-12-2015

​​​​​​

Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroep

Omschrijving

​Binnenstebuiten
Samen Sterk Zonder Stigma
2018

​PO 7-8
VO 1-2

​Lessenserie waarin leerlingen leren wat stigmatisering en psychische diversiteit inhoudt. Leerlingen leren meer begrip voor elkaar te krijgen door meer te weten over hun eigen en elkaars binnenkanten. Het lesprogramma bevat diverse instrumenten. Ook de lesbrief Hokjesdenken en het theaterprogramma Welkom in mijn hoofd kunnen daarbij ingezet worden.

Hoe integreer je seksuele diversiteit in lessen & leermiddelen? Gewoon DOEN!
EduDivers, SLO
2014
PO
VO
Een handreiking voor leraren en uitgevers over de integratie van seksuele diversiteit in leermiddelen en in pedagogisch handelen. De handreiking is gebaseerd op een scan van representatieve leermiddelen, een lesmaterialenwedstrijd en interviews en gesprekken. Het bevat diverse tips voor docenten en uitgevers.
Leren omgaan met culturele diversiteit: reflectiekader
Leren omgaan met culturele diversiteit: aandachtspunten voor een kansrijke aanpak
SLO
2009
PO
VO
Verkennend onderzoek naar kansrijke aanpakken voor het leren omgaan met sociaal-culturele diversiteit op school.
Seksualiteit en seksuele diversiteit in de kerndoelen, een leerplanvoorstel en voorbeeldlesmateriaal
SLO
2015

PO
SO
VO

Deze handreiking presenteert drie vormen waarin de kerndoelaanpassing is verduidelijkt:
  1. een beschrijving van de aanpassing in de kerndoelen: wat zijn achterliggende motieven en wat is de betekenis daarvan voor het onderwijsaanbod?
  2. een uitwerking van doelen in een leerlijn: welke houdings-, vaardigheids- en kennisdoelen zijn relevant voor een specifieke leeftijdsgroep?
  3. het tonen van voorbeelden: hoe kan de kerndoel-aanpassing in de onderwijspraktijk van verschillende sectoren gestalte krijgen?
    In de bijlage is een overzicht van leermiddelen opgenomen.
Seksuele diversiteit, leermiddelenanalyse
SLO
2014
PO
VO 1-2
Dit rapport toont de mate waarin en de wijze waarop seksuele diversiteit in leermiddelen voorkomt. Daartoe zijn achttien leermiddelen voor po en onderbouw vo geanalyseerd. Het betreft reguliere methoden zoals 'Leefwereld', 'Argus Clou', 'Biologie voor jou' en 'Wijs worden'. Maar ook thematische lespakketten zoals 'Liefdesplein', 'Relaties en seksualiteit', 'Lang leve de liefde' en 'What's up'. In de bijlagen is een overzicht van (specifieke) leermiddelen seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen.
​Stories that Move, Tools tegen discriminatie
2018
​VO 2-5

Online toolbox waarmee leerlingen worden gestimuleerd om kritisch na te denken over diversiteit en discriminatie en om hun eigen standpunten en keuzes beter te doorgronden.​ Vijf uitgestippelde leerpaden met meerdere lagen informatie, opdrachten en levensverhalen (korte filmpjes waarin jongeren aan het woord komen over hun positieve ervaringen maar ook over uitsluiting en discriminatie): Zien & zijn, Discriminatie verkennen, Verhalen uit het verleden, De media de baas zijn, Kom in actie. Per leerpad 3 tot 5 lessen van 50 minuten.

Waar begin je? Met leerlingen en leraren in gesprek over respect voor seksuele diversiteit
School & Veiligheid
2017

PO
VO
MBO

​Boekje waarin op basis van gesprekken met leerlingen en leraren zes 'bevorderende factoren' naar voren komen die stimulerend werkten om de aandacht voor seksuele diversiteit op school een goede plek te geven. Gratis te bestellen of downloaden.
Contactpersoon