Kinder- en mensenrechten

4-12-2015

​​​​​​​​​​​Nederland onderschrijft de Universele verklaring voor de rechten van de mens en het Verdrag van de rechten van het kind. Dit impliceert dat de overheid mensenrechteneducatie (MRE) in het onderwijs dient te integreren. In Nederland gebeurt dit niet expliciet. Veel uitgangspunten van de mensenrechtenverdragen vormen een grondslag van ons onderwijssysteem. In het maatschappelijk middenveld zijn veel organisaties actief in het onderwijs, zoals Amnesty International en Unicef. Zij werken samen in het Platform Mensenrechten Educatie. Het internationale perspectief van mensenrechten komt eveneens terug bij wereldburgerschap.
Er is overlap met burgerschapsvorming ten aanzien van grondrechten, democratische principes, individuele vrijheidsrechten (identiteit) en participatie in de samenleving.

 

Voor het overzicht van beschikbare materialen kiest u in het rechtermenu (bij Lees meer) voor:

  • Uitgelicht: materialen die een substantiële bijdrage leveren aan (aspecten van)  burgerschap. Dit is materiaal dat veelgebruikt wordt, geanalyseerd is door SLO of extern onderzocht. Indien er inzicht is in de kwaliteit van het materiaal worden verwijzingen opgenomen naar bijvoorbeeld een analyse, beschrijving, evaluatie of proefschrift.
  • Meer over…: een overzicht van andere items en materialen.
  • Links: verwijzingen naar portals en expertisecentra op het gebied van het betreffende thema.


 

Contactpersoon