Links - kinder- en mensenrechten

4-12-2015
Amnesty International

 
Website over Amnesty en mensenrechten op school. Bevat voor leerlingen onder andere informatie over het werk van Amnesty en over kinder- en mensenrechten. Voor docenten wordt een overzicht van gratis lesmateriaal, acties en gastlessen en een online cursus mensenrechten aangeboden.
Anne Frank Stichting

De stichting heeft als doel het beheer van het Anne Frank huis en het uitdragen van Anne Franks levensverhaal en idealen. Tegen de achtergrond van de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt de stichting educatieve programma's. Het doel is jongeren bewust te maken van de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.
Op het docentenportal kan op onderwijstype of thema worden gezocht. Het portal bevat lesmateriaal en scholingsaanbod over Anne Frank, Tweede Wereldoorlog, antisemitisme, burgerschap, vooroordelen en discriminatie.
College voor de rechten van de mens

 
Deze website biedt naast allerlei informatie over mensenrechten ook een actueel overzicht van lesmaterialen (cursussen, gastlessen, voorlichtingsmateriaal etc.) voor mensenrechteneducatie.
Defence for Children

Een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Ze werkt op verschillende gebieden aan de versterking van kinderrechten, in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag, zowel nationaal als internationaal.
Lesmateriaal Slavernijverleden​Website van het Netwerk Slavernijverleden, platform Educatie en het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) met verwijzingen naar lesmaterialen, gastlessen, boeken etc.
​Living Democracy​Engelstalige website die als educatieve hulpbron democratie en mensenrechten op school bevordert. Het combineert kant-en-klare lesplannen met ideeën voor actie in de klas. Er is vrij toegankelijk materiaal te vinden.
Lot's Foundation

 
Lot's Foundation is opgericht door Herman van Veen en zet zich wereldwijd in om kinderen bewust te maken van kinderrechten en ze te betrekken bij discussies. Hiervoor is Lot in het leven geroepen, een nieuwsgierig en innemend meisje van twaalf die kinderrechten laat zien door de ogen van kinderen. Op haar reizen ziet Lot wat kinderen meemaken in landen als Colombia, Benin en Vietnam. Nieuwsgierig als ze is, stelt ze vragen. Over hoe ze leven, leren, spelen en opgroeien.
Kinderrechtencollectief

Een coalitie van kinderrechtenorganisaties ter bevordering van de rechten van het kind. Deze website biedt voor kinderen, jongeren en volwassenen (ook voor docenten) informatie over kinderrechten, spreekbeurt- en werkstuktips, ideeën om in actie te komen, filmpjes en een quiz. Alle 45 artikelen van het kinderrechtenverdrag worden toegelicht. Een leeftijdsladder geeft aan welke rechten kinderen/jongeren op een bepaalde leeftijd hebben.  
Platform mensenrechteneducatie

 
Het Platform Mensenrechteneducatie (PMRE) pleit ervoor om het Nederlandse onderwijs te baseren op mensenrechteneducatie, waaronder ook de kinderrechten vallen. In dit platform zijn instellingen verenigd die een aanbod hebben voor mensen- en kinderrechten in het onderwijs. De site van het platform biedt links naar organisaties voor advies, gastlessen of lesmaterialen over mensenrechteneducatie.
Unicef

 
Organisatie die opkomt voor de rechten van alle kinderen.
De website bevat informatie over kinderrechten voor kinderen en jongeren en suggesties voor leerkrachten. Ook worden gastlessen aangeboden.
Warchild

Organisatie met het doel oorlogskinderen te helpen. Op de pagina voor kids is informatie te vinden voor bijvoorbeeld spreekbeurten, werkstukken, maatschappelijke stage, actie op school of een  schoolmusical.

​​​​​​​

Contactpersoon