Meer over ... - kinder- en mensenrechten

4-12-2015

​​​​​​​

Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Gevluchte kinderen in Nederland
Unicef Nederland
2016
​PO 7-8Digibordles over de situatie van gevluchte kinderen in Nederland en de rechten van deze kinderen. Met handleiding.

Habitat lespakket basisschool
Habitat for Humanity
2017

​PO 3-8​Lespakket over de betekenis van een (t)huis voor mensen overal ter wereld. Basisles: Iedereen een thuis. Verdiepingsles: Wereldwijd wonen. Lesmateriaal: prezi voor digibord, werkbladen, poster, handleiding, sponsorpakket. Gastles is ook mogelijk.
Kinderarbeid niet van deze tijd
Terres des Hommes
2015
PO 6-8Online les over kinderarbeid met docentenhandleiding en werkboekjes. Doel van het materiaal is het vergroten van de kennis en het bewustzijn bij leerlingen over kinderarbeid en het recht om naar school te mogen gaan.
Kinderen in noodsituaties en Kinderen op de vlucht
Unicef Nederland
2015
PO 7-8Digibordlessen over kinderrechten van kinderen in Syrië, Irak, Zuid-Soedan, West-Afrika en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De lessen zijn interactief en worden ondersteund met een handleiding voor de leerkracht. Ze zijn gratis toegankelijk.
Movies that Matter
Stichting Movies that Matter
2000-2015

PO 6-8
VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
Movies that Matter Educatie benut het medium film als middel om de kennis en de houding van jongeren ten aanzien van mensenrechten positief te beïnvloeden.
Ze selecteren films voor het onderwijs en ontwikkelen daar lesmateriaal bij. Deze films en lesmaterialen zijn gratis beschikbaar voor docenten.

Onderzoek met Lot
Lot's Foundation
2016

​PO 6-8Set van 42 kaarten om met kinderen in gesprek te raken over tien kinderrechten. Kinderrechten worden bezien door de ogen van de 12-jarige Lot Roos.
Elk recht kent vier soorten kaarten:
 1. denk verder vraag - Lot legt uit
 2. denk-door vraag - filosofievraag
 3. vertel je verhaal-ervaringen uitwisselen
 4. aan de slag - doekaart.
Passages
UNHCR
2012
PO 8
VMBO 1-4
H 1-4
V 1-4
Educatief spel over vluchtelingen. Doel is om leerlingen bewust te maken van de problemen waarmee vluchtelingen te kampen hebben als ze hun woonplaats en hun vaderland moeten ontvluchten en hun hele toekomst plotseling onzeker is geworden.
Rabab's uitzicht
AOb Algemene Onderwijsbond
2013
VMBO 3-4
H 3-5
V 3-6
Lespakket over kinderarbeid, bedoeld voor leerlingen vanaf 14 jaar. Het thema kinderarbeid komt aan de orde aan de hand van het verhaal van Rabab, een 15-jarig meisje uit Marokko dat als inwonende huishoudelijke hulp werkt.
Samen voor War Child
KlasseTV
2013
VMBO 1-2
H 1-2
V 1-2
Lespakket over oorlogskinderen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Doel van het lespakket is dat leerlingen leren over de problematiek van verlaten oorlogskinderen en zelf een actie op touw zetten om deze oorlogskinderen te helpen. In de lessen worden drie thema's behandeld: opgroeien in oorlog; leven als kindsoldaat; werk, school, recht.
Samsam
NCDO
2015

PO 5-8Tijdschrift met verhalen en foto's over het leven van kinderen wereldwijd. Het tijdschrift richt zich op leerlingen in groep 5/6 (Samsam Junior) en in groep 7/8 (Samsam) en verschijnt vijf keer per jaar. Bij elke uitgave hoort een lesbrief. In de lesbrief staan ook opdrachten van Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen.
Sta in je recht, lessen over (kinder)rechten
Respect Education Foundation
2014
PO 6-8
VO 1-2
​Lessenserie over kinder- en mensenrechten, met een (gratis te downloaden) lesbrief voor het basisonderwijs en een lesbrief voor het voortgezet onderwijs. In de lessen gaan leerlingen aan het werk met de thema's respect en recht.
Vluchteling in beeld
Persoonlijke verhalen in de klas
Podium voor Onderwijs
2016

​VMBO 1-2
H 1-3
V 1-3

​Deze digibordles is na aanmelding gratis te gebruiken. Het is een initiatief van Humanity House en het Rode Kruis. De documentaire The Island of All Together, over ontmoetingen tussen vluchtelingen en toeristen op Lesbos, vormt de rode draad.
VMBO-sectorwerkstuk
Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO)
2015
VMBO-GT 3-4Materiaal in het kader van het VMBO-sectorwerkstuk o.a. rondom de millenniumdoelen. In het kader van mensenrechten zijn er themamodules over: onderwijs, gezondheidszorg, Europa en mensenrechten, gelijke behandeling man/vrouw.
Voice out, een lesprogramma over identiteit en mensenrechten
Edudivers
2012

VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
Lessen- en actieprogramma over mensenrechten en homofobie voor het voortgezet onderwijs. Tijdens de lessen krijgen de leerlingen de opdracht een kleine campagne voor mensenrechten en tegen homofobie te ontwikkelen. Het project begint met een fase van participatief leren, in de vorm van een mensenrechtenspel.
War Child lespakketten
War Child
PO 6-8Gratis te downloaden lespakketten over:
kinderrechten, kindsoldaten, oorlogskinderen.
Zara's brief
AOb Algemene Onderwijsbond
2013
PO 7-8
VO 1-2
Lespakket over kinderarbeid, bedoeld voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Het lespakket is gratis aan te vragen via gce@aob.nl onder vermelding van "lespakket Zara", de naam van de school en het postadres.
Contactpersoon