Meer over ... - kinder- en mensenrechten

4-12-2015

​​​​​​​

Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Gevluchte kinderen in Nederland
Unicef Nederland
2016
​PO 7-8Digibordles over de situatie van gevluchte kinderen in Nederland en de rechten van deze kinderen. Met handleiding. Gratis toegankelijk.

Habitat lespakket basisschool
Habitat for Humanity
2017

​PO 3-8​Lespakket over de betekenis van een (t)huis voor mensen overal ter wereld. Basisles: Iedereen een thuis. Verdiepingsles: Wereldwijd wonen. Lesmateriaal: prezi voor digibord, werkbladen, poster, handleiding, sponsorpakket. Gastles is ook mogelijk.

KidsRights Kinderrechtenlespakket
Stichting KidsRights
2018

​PO 7-8
VO 1
Verhalen van de Kindervredesprijswinnaars waarmee  kinderen leren wat hun rechten inhouden, en wat zijzelf kunnen doen om op te komen voor deze rechten. Handleiding en lespakket zijn online beschikbaar of gratis te bestellen.
Kind onder vuur
Rode Kruis
2015
​PO 7-8​Rondreizende tentoonstelling waarin leerlingen kennismaken met leeftijdgenootjes die opgroeien in een conflictgebied. Met werkboekje, filmpjes en interactieve opdrachten.
Kinderarbeid niet van deze tijd
Terres des Hommes
2015
PO 6-8Online les over kinderarbeid met docentenhandleiding en werkboekjes. Doel van het materiaal is het vergroten van de kennis en het bewustzijn bij leerlingen over kinderarbeid en het recht om naar school te mogen gaan.
Kinderen op de vlucht
Unicef Nederland
2018
PO 7-8Digibordles over kinderen op de vlucht. De les is interactief en wordt ondersteund met een handleiding voor de leerkracht. Gratis toegankelijk.
​Kinderrechten
Unicef Nederland
2015
​PO 7-8​Deze digibordles informeert kinderen over kinderrechten. De les is interactief en wordt ondersteund met een handleiding voor de leerkracht. Gratis toegankelijk.
Movies that Matter
Stichting Movies that Matter
2000-2015

PO 6-8
VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
Movies that Matter Educatie benut het medium film als middel om de kennis en de houding van jongeren ten aanzien van mensenrechten positief te beïnvloeden.
Ze selecteren films voor het onderwijs en ontwikkelen daar lesmateriaal bij. Deze films en lesmaterialen zijn gratis beschikbaar voor docenten.

Onderzoek met Lot
Lot's Foundation
2016

​PO 6-8Set van 42 kaarten om met kinderen in gesprek te raken over tien kinderrechten. Kinderrechten worden bezien door de ogen van de 12-jarige Lot Roos.
Elk recht kent vier soorten kaarten:
 1. denk verder vraag - Lot legt uit
 2. denk-door vraag - filosofievraag
 3. vertel je verhaal-ervaringen uitwisselen
 4. aan de slag - doekaart.
​Op de vlucht!
Vluchtelingenwerk Nederland & Codename Future
2018
​VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6

Gratis lespakket over vluchtelingen. Beschikbaar in drie versies: havo/vwo bovenbouw, havo/vwo onderbouw en vmbo. De drie digibordlessen (50 min.)  introduceren het onderwerp, bevatten filmpjes, stellingen en vragen die allen aanzet geven tot het nadenken over en bespreken van de situatie van vluchtelingen. 1. Leven in onveiligheid; 2. Leven op de vlucht; 3. Leven in veiligheid. Met werkbladen  (verwerkingsopdrachten) en docentenhandleiding.

Passages
UNHCR
2012
PO 8
VMBO 1-4
H 1-4
V 1-4
Educatief spel over vluchtelingen. Doel is om leerlingen bewust te maken van de problemen waarmee vluchtelingen te kampen hebben als ze hun woonplaats en hun vaderland moeten ontvluchten en hun hele toekomst plotseling onzeker is geworden.
Rabab's uitzicht
AOb Algemene Onderwijsbond
2013
VMBO 3-4
H 3-5
V 3-6
Lespakket over kinderarbeid, bedoeld voor leerlingen vanaf 14 jaar. Het thema kinderarbeid komt aan de orde aan de hand van het verhaal van Rabab, een 15-jarig meisje uit Marokko dat als inwonende huishoudelijke hulp werkt.
Rights Now!
Unicef en FutureNL
2018
​PO 6-8​Special edition van Digi-doener. Project over kinderrechten (in de online omgeving). Vijf digibordlessen: 1. Wat zijn kinderrechten? 2. Wat kom je tegen? Onderzoek naar situaties in een digitale omgeving: games, YouTube, Instagram, Whatsapp en die in verband brengen met een kinderrecht. 3. Wat wil jij veranderen? 4. Script of storyboard maken. 5. Première in de klas. Na de 5e les kunnen leerlingen hun zelfgemaakte filmpje insturen. Een projectboek voor de leerlingen is als pdf beschikbaar.
Samen voor War Child
KlasseTV
2013
VMBO 1-2
H 1-2
V 1-2
Lespakket over oorlogskinderen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Doel van het lespakket is dat leerlingen leren over de problematiek van verlaten oorlogskinderen en zelf een actie op touw zetten om deze oorlogskinderen te helpen. In de lessen worden drie thema's behandeld: opgroeien in oorlog; leven als kindsoldaat; werk, school, recht.
Samsam in de klas
Samsam (Sijthoff Media)
2015-2019

PO 5-8Tijdschrift met verhalen en foto's over het leven van kinderen wereldwijd. Het tijdschrift verschijnt vijf keer per jaar. Bij elke uitgave hoort een lesbrief. In de lesbrief staan ook opdrachten van Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen. Overzicht lessen.
Sta in je recht, lessen over (kinder)rechten
Respect Education Foundation
2014
PO 6-8
VO 1-2
​Lessenserie over kinder- en mensenrechten, met een (gratis te downloaden) lesbrief voor het basisonderwijs en een lesbrief voor het voortgezet onderwijs. In de lessen gaan leerlingen aan het werk met de thema's respect en recht.
​Vluchteling in beeld
Persoonlijke verhalen in de klas
Rode Kruis, Humanity House
2016 (jaarlijkse update)

​VMBO 1-2
H 1-3
V 1-3

Gratis online lesmodule om thema's als noodhulp, oorlog en vluchten bespreekbaar te maken. ​De documentaire 'The Island of All Together', over ontmoetingen tussen vluchtelingen en toeristen op Lesbos, vormt de rode draad. Aan de hand van verschillende werkvormen krijgen leerlingen een beeld van hoe het is om op de vlucht te zijn en waarom mensen moeten vluchten.
VMBO-sectorwerkstuk
Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO)
2015
VMBO-GT 3-4Materiaal in het kader van het VMBO-sectorwerkstuk o.a. rondom de millenniumdoelen. In het kader van mensenrechten zijn er themamodules over: onderwijs, gezondheidszorg, Europa en mensenrechten, gelijke behandeling man/vrouw.
Voice out, een lesprogramma over identiteit en mensenrechten
Edudivers
2012

VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
Lessen- en actieprogramma over mensenrechten en homofobie voor het voortgezet onderwijs. Tijdens de lessen krijgen de leerlingen de opdracht een kleine campagne voor mensenrechten en tegen homofobie te ontwikkelen. Het project begint met een fase van participatief leren, in de vorm van een mensenrechtenspel.
War Child lespakketten
War Child
PO 6-8Gratis te downloaden lespakketten over:
kinderrechten, kindsoldaten, oorlogskinderen.
Zara's brief
AOb Algemene Onderwijsbond
2013
PO 7-8
VO 1-2
Lespakket over kinderarbeid, bedoeld voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Het lespakket is gratis aan te vragen via gce@aob.nl onder vermelding van "lespakket Zara", de naam van de school en het postadres.
Contactpersoon