Uitgelicht - kinder- en mensenrechten

4-12-2015

​​​​​​​

Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Burgerschaps- en mensenrechteneducatie,
Curriculumvoorstel, SLO (2012)
Leermiddelenanalyse, SLO (2012)
PO
VO
Het curriculumvoorstel bevat een leerplankundige uitwerking van mensenrechten als onderdeel van burgerschap. In een drietal bijlagen zijn de leerplannen voor het basisonderwijs en de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs opgenomen. In de leermiddelenanalyse zijn exemplarisch tien leermiddelen (methodes en lespakketten) onderzocht om zicht te krijgen op aanknopingspunten voor de invulling van mensenrechteneducatie.

Burgerschap in beeld
Actief burgerschap en mensenrechten in het onderwijs
SLO
2009

PO
VO
Conferentiekrant met onder andere een overzicht van leermiddelen voor mensenrechteneducatie.
Inspiratie voor mensenrechteneducatie Democratisch burgerschap en mensenrechten in het (burgerschaps) onderwijs
Stichting NJCM-Boekerij
2010
PO
VO
Mensenrechtenonderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Met in de bijlagen (vanaf pagina 109) voorbeeldmateriaal voor mensenrechteneducatie.
Mensjesrechten
Amnesty International Nederland
2013
H 4-5
V 4-6
Lespakket over mensenrechten rondom tien minidocumentaires. In elke documentaire staat één kind in Nederland en een artikel uit het Kinderrechtenverdrag centraal. Onderwerpen die aan bod komen: pesten, seksueel misbruik, verwaarlozing en mishandeling, jeugdstrafrecht, handicap en vluchtelingen.

Online course Inleiding Mensenrechten
Amnesty International

PO
VO
Online course 'Inleiding Mensenrechten' met filmpjes, cartoons, actuele cases, artikels, verdragsteksten en citaten over mensenrechten.
​Toolbox Mensenrechten op school
College voor de Rechten van de Mens (i.s.m. diverse partijen)
2018
​PO
VO
​Gratis aan te vragen Toolbox.
Deel A Mensenrechten: geeft handvatten om binnen vier schooldomeinen aan de slag te gaan (schoolbeleid, omgaan met elkaar, in de klas, klas- en schoolomgeving).
Deel B Schoolbreed aan de slag: biedt tips, tricks en tools om mensen- en kinderrechten concreet op school gestalte te geven.
Deel C Werkvormen: bevat 45 korte en langer durende werkvormen die (direct) in de klas uitgevoerd kunnen worden. Niveau 3-18 jaar. 
Contactpersoon