Leerlingenparticipatie en -inspraak

4-12-2015

​​​​​​​​​​​Democratisch (school)burgerschap wordt geleerd in de praktijk: leren door doen. Leerlingparticipatie op school is daar een goed middel voor. Democratisch burgerschap en participatie op school kunnen worden versterkt als de school zelf functioneert als een democratische leef-, leer- en werkgemeenschap: leerlingen hebben inspraak; kunnen meedenken, -praten en -beslissen en ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor deze besluiten. Participatie kan op klas- en schoolniveau vorm krijgen. Een voorbeeld is de klassen- of leerlingenraad.


Voor het overzicht van beschikbare materialen kiest u in het rechtermenu (bij Lees meer) voor:

  • Uitgelicht: materialen die een substantiële bijdrage leveren aan (aspecten van)  burgerschap. Dit is materiaal dat veelgebruikt wordt, geanalyseerd is door SLO of extern onderzocht. Indien er inzicht is in de kwaliteit van het materiaal worden verwijzingen opgenomen naar bijvoorbeeld een analyse, beschrijving, evaluatie of proefschrift.
  • Meer over…: een overzicht van andere items en materialen.
  • Links: verwijzingen naar portals en expertisecentra op het gebied van het betreffende thema.
Contactpersoon