Uitgelicht - leerlingenparticipatie en inspraak

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
​​Meepraten over burgerschap op school,
Toolbox leerlingparticipatie voor het voortgezet onderwijs
SLO, Diversion
2015

 
VONa een algemene inleiding over burgerschapsonderwijs en leerlingparticipatie biedt deze publicatie een toolbox met de volgende acht uitgewerkte en in de praktijk bewezen tools voor leerlingconsultatie/-participatie:
Inspect this, The reporters, Pitchwedstrijd, Trendmeting, Particpatietour, Quick consult, Photo flashback report en Babbelbox.

Student Voice
​Instrument voor Student Voice/Tool on Student Voice
SLO
Ontwikkeld in het kader van het Europees samenwerkingsproject (Erasmus & Bridge)
2018

​PO

​Door SLO zijn vier tools voor leerlingparticipatie ontwikkeld, bedoeld om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Leerkrachten primair onderwijs kunnen deze tools gebruiken als handvatten bij het actief betrekken van leerlingen bij besluitvorming over hun eigen onderwijs.
De vier tools zijn zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar.

De Nederlandse versie:

De Engelse versie:

Laagdrempelige vormen van participatie in klassen en reguliere lessen geeft leerlingen inspraak bij het bepalen van de inhoud van de lessen. Het vierstappenplan kan daarbij behulpzaam zijn.

Contactpersoon