Uitgelicht - leerlingenparticipatie en inspraak

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Klasse!box
Mee eens! De Klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap
Bureau voor Levend leren
2007
PO 1-8Doel van dit pakket is om met leerlingen actief te werken aan burgerschap en sociale integratie waarbij de klas wordt gezien als oefenplek. De Klasse!box bestaat uit een kistje met daarin ruimte voor opmerkingen, complimenten en vragen van leerlingen zodat deze op een afgesproken tijdstip in de klas besproken kunnen worden. Voor de onderbouw is er een vereenvoudigde versie van de box, het vergaderbordje. Het boekje 'Mee eens! De klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap' (2015) maakt ook deel uit van de Klasse!box en geeft een onderbouwing voor het werken met de klassenvergadering.
Leren participeren in de praktijk, de leerlingenraad in het praktijkonderwijs, SLO
2009
PRO
PO
Deze publicatie wil een bijdrage leveren aan visievorming rondom leerlingparticipatie. Het biedt praktische handreikingen voor het opzetten en 'onderhouden' van de leerlingenraad. De handreikingen zijn mede gebaseerd op goede voorbeelden op PrOscholen. Ook te gebruiken in het primair onderwijs.
Meepraten over burgerschap op school,
Toolbox leerlingparticipatie voor het voortgezet onderwijs
SLO, Diversion
2015

 
VONa een algemene inleiding over burgerschapsonderwijs en leerlingparticipatie biedt deze publicatie een toolbox met de volgende acht uitgewerkte en in de praktijk bewezen tools voor leerlingconsultatie/-participatie:
Inspect this, The reporters, Pitchwedstrijd, Trendmeting, Particpatietour, Quick consult, Photo flashback report en Babbelbox.

Student Voice
​Instrument voor Student Voice/Tool on Student Voice
SLO
Ontwikkeld in het kader van het Europees samenwerkingsproject (Erasmus & Bridge)
2018

​PO

​Door SLO zijn vier tools voor leerlingparticipatie ontwikkeld, bedoeld om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Leerkrachten primair onderwijs kunnen deze tools gebruiken als handvatten bij het actief betrekken van leerlingen bij besluitvorming over hun eigen onderwijs.
De vier tools zijn zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar.

De Nederlandse versie:

De Engelse versie:

VOx Thema's en Praktijkkernen
VOx, leermiddelen voor VSO
2012

 
VSO-cluster 3
VSO-cluster 4
Materiaal met 12 thema's en praktijkkernen leerjaar 1 voor het VSO ('leren door doen' via integratie van kennis en vaardigheden binnen praktijkkernen). Thema 10: Rechten en plichten van burgers biedt negen lessen die gaan over omgaan met regels en wetten. Het gaat dan om meepraten, meebeslissen en meedoen (op school, in de vrije tijd, op het werk).
Contactpersoon