Links - maatschappelijke stage

4-12-2015

​​​​

IkbengeweldigIets geweldigs voor een ander doen is geweldig leuk. Ik Ben Geweldig (IBG) staat voor een ander maar ook jezelf een goed gevoel bezorgen. Met coaching, training en financiële bijdragen tot € 1000,- worden jongeren ondersteund bij hun eigen idee om iets goed te doen voor een ander. Op de website staan voorbeelden binnen verschillende gebieden (zoals kunst & cultuur; natuur & dier; verenigingen; sport; zorg; goede doelen) voor het doen van een maatschappelijke stage.
In 2013 is een onderzoek uitgevoerd naar de impact van Ik Ben Geweldig op de deelnemende jongeren. Het rapport laat positieve effecten zien bij de betrokkenen.
Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Op de website zijn artikelen en onderzoeken te vinden over de MaS. Movisie richt zich met name op het informeren van stageaanbieders.
NLdoet

 
Het Oranje Fonds organiseert ieder jaar, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
In 2016 is de actie op 11 en 12 maart gepland.
Vrijwilligerswerk

Op de website staat uiteenlopende informatie over vrijwilligerswerk. Ook informatie over de maatschappelijke stage is hier opgenomen.
Contactpersoon