Meer over ... - maatschappelijke stage

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Betrokken bij buiten
Groene maatschappelijke stage

VOVerschillende natuurorganisaties, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en IVN bieden mogelijkheden voor een MaS in de natuur.
Maatschappelijke stage bij Amnesty
Amnesty International
VO Jongeren voeren actie voor mensenrechten. Op de website biedt Amnesty verschillende mogelijkheden/ acties met daarbij informatie en materialen.
Maatschappelijke stage bij KinderhulpVONationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Er worden suggesties gegeven voor acties zoals: meehelpen met de organisatie van de collecte, collecteren of spandoeken en posters ophangen in de buurt. Of bijvoorbeeld een sponsorloop, filmavond of flessenactie organiseren waarvan de opbrengst naar Kinderhulp gaat.
Maatschappelijke stage KWF Kankerbestrijding

 
VOMet de les 'KWF Kankerbestrijding' zetten jongeren zich vrijwillig in voor de organisatie. Door middel van digitaal lesmateriaal maken zij kennis met KWF Kankerbestrijding, de ziekte kanker, het belang van een gezonde leefstijl en het belang van een rookvrij Nederland. Het lesmateriaal is klassikaal te bespreken via een digibordmodule. Hier is ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Leerlingen kiezen een opdracht om hun burgerschapsstage vorm te geven. De handleiding is door Codename Future ontwikkeld.
Maatschappelijke stage Warchild​
 
VOWar Child helpt kinderen die in oorlog leven of in oorlog hebben geleefd en organiseert allerlei activiteiten. Kinderen maken samen muziek, dansen, tekenen, spelen toneel en sporten. Met de MaS kunnen leerlingen helpen door een leuke actie voor War Child te organiseren.
Maatschappelijke stage de ZonnebloemVODe Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke dag wil bezorgen. Dit gebeurt door het leggen van contacten, brengen van gezelligheid, organiseren van
activiteiten en vakanties.
Contactpersoon