Schoolomgeving: wijk en samenleving

4-12-2015

De omgeving rondom de school kan benut worden om leerdoelen te bereiken. De omgeving kan naar binnen worden gehaald, bijvoorbeeld met gastlessen door professionals of ouders. Zo kunnen professionals uitleggen wat democratie inhoudt. Ouders kunnen laten zien hoe ze zich inzetten voor de samenleving.

Leerlingen kunnen ook buiten de school leerervaringen opdoen door een bezoek te brengen aan een instantie, evenement of voorstelling over een onderwerp zoals diversiteit, discriminatie en tolerantie. Ook kan onderzoek worden gedaan in de omgeving van de school over de aanwezigheid van maatschappelijke instanties of het vragen aan bewoners naar opvattingen over de samenleving.


 

Voor het overzicht van beschikbare materialen kiest u in het rechtermenu (bij Lees meer) voor:

  • Uitgelicht: materialen die een substantiële bijdrage leveren aan (aspecten van)  burgerschap. Dit is materiaal dat veelgebruikt wordt, geanalyseerd is door SLO of extern onderzocht. Indien er inzicht is in de kwaliteit van het materiaal worden verwijzingen opgenomen naar bijvoorbeeld een analyse, beschrijving, evaluatie of proefschrift.
  • Meer over…: een overzicht van andere items en materialen.
  • Links: verwijzingen naar portals en expertisecentra op het gebied van het betreffende thema.
Contactpersoon