Meer over ... - schoolomgeving: wijk en samenleving

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Adopteer een monument
Nationaal Comite 4 & 5 mei
2017  
PO 7-8
VO 1-2

Landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen een oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt 'adopteren'. Versie voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Leerlingen maken kennis met de traditie en de rituelen van herdenken en besteden aandacht aan de (lokale) geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het verhaal achter het geadopteerde monument.
Het lesmateriaal is vernieuwd. Het bestaat onder andere uit een onderzoeksdossier en een herdenkingsplan voor leerlingen. Ook zijn er denkvragen die leerlingen prikkelen tot nadenken over oorlog, herdenken en het belang van monumenten. De lessen staan in een digitale leeromgeving.

Cartograaf! Mijn ideale woonwijk
Auteursbond, sectie educatieve auteurs
2018
​PO 7-8​Educatieve parel 2018. Les voor burgerschap en aardrijkskunde.Leerlingen ontwerpen hun ideale woonwijk en leren rekening te houden met behoeftes van verschillende bewoners. Ze worden zich zo bewust van hun eigen identiteit in relatie tot de identiteit van anderen. Gratis te downloaden: les, opdrachtblad, werkblad en pictogrammen.
​Filmproject - De school in de wijk
Stichting De frisse blik
2014
​PO 3-8
VO 1-2
De Frisse blik biedt workshops en projecten voor basisonderwijs, vmbo en havo/vwo op het gebied van non-fictie film, burgerschap en mediawijsheid. De focus ligt op films maken, begrijpend kijken, interviewen, monteren, 21e eeuwse & digitale vaardigheden. Het schoolbrede filmproject - De school in de wijk is voor groep 3-8.
Je wijk verbeteren & Leefbaarheid wijken
VO content
2014
VO 1-3Gratis online lesmateriaal over het verbeteren van je straat of wijk; betrokkenheid met de wijk. achterstandswijken; veiligheid en leefbaarheid; verbeteren van wijken.

Onze school is present
Stichting Present
2017

POEen Presentproject draagt bij aan actief burgerschap in de buurt van de school. ​Lesmateriaal biedt lesstof voor twee dagdelen rondom een externe activiteit. Leerlingen maken kennis met begrippen als duurzame ontwikkeling, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Onderzoeksrapport.

 

Contactpersoon