Sociale veiligheid en conflicthantering

4-12-2015

​​​​​​​​​​​​​​Het aanbieden van burgerschapsinhouden die raken aan de identiteit en opvattingen van individuen en groepen en die bovendien onderwerp zijn van maatschappelijk debat, vraagt om een veilig klimaat in klas en school. Dit stelt eisen aan het schoolbeleid en het veiligheidsplan waarin de randvoorwaarden zijn vastgelegd zoals gedragsregels, sancties bij overtreding daarvan, het pestprotocol en de organisatie van de zorgstructuur. Bij het zorgdragen voor sociale veiligheid gaat het om "het tegengaan van en omgaan met ongewenst gedrag en om het bevorderen van gewenst sociaal gedrag" (Houweling, 2014, p. 18). Een passend pedagogisch klimaat waarin iedereen mag zijn wie hij is. Dit streven is van wezenlijk belang voor het welzijn en welbevinden en daarmee het leren van leerlingen. Leerlingen moeten zich in de eerste plaats veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het scheppen van een sociaal veilig klimaat is essentieel voor het bespreekbaar maken van gevoelige en identiteit gerelateerde onderwerpen in de klas/school.


Voor het overzicht van beschikbare materialen kiest u in het rechtermenu (bij Lees meer) voor:

  • Uitgelicht: materialen die een substantiële bijdrage leveren aan (aspecten van)  burgerschap. Dit is materiaal dat veelgebruikt wordt, geanalyseerd is door SLO of extern onderzocht. Indien er inzicht is in de kwaliteit van het materiaal worden verwijzingen opgenomen naar bijvoorbeeld een analyse, beschrijving, evaluatie of proefschrift.
  • Meer over…: een overzicht van andere items en materialen.
  • Links: verwijzingen naar portals en expertisecentra op het gebied van het betreffende thema.


 

Contactpersoon