Richtlijnen stageplaatsen MaS

26-2-2015

Scholen hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een leuke en goede maatschappelijke stage volgen. Bij het zoeken naar of creƫren van stageplaatsen geldt een aantal richtlijnen voor scholen en stagebieders.

Non-profitorganisatie of maatschappelijk project

Een leerling doet een maatschappelijke stage voor of binnen een vrijwilligersorganisatie, een professionele non-profitorganisatie of bij een maatschappelijke activiteit van burgers. Het kan hierbij gaan om landelijke organisaties als Amnesty International, Natuurmonumenten, Warchild of Jantje Beton. Het mogen ook lokale instellingen zijn zoals verzorgingsinstellingen voor bejaarden of gehandicapten, gemeentelijke diensten, buurthuizen, sportclubs of een kinderboerderij. Stages bij organisaties of bedrijven met een winstoogmerk zijn niet toegestaan, tenzij de maatschappelijke stage plaatsvindt bij een maatschappelijk project van dit bedrijf (maatschappelijk betrokken ondernemen). Soms zet een school ook zelf een activiteit op, zoals een boodschappenbezorgservice voor ouderen, een schoolrestaurant, of het opknappen van een speeltuin in de buurt.

Met maatschappelijke stage helpen leerlingen een ander

Een maatschappelijke stage doe je voor een ander. Leerlingen ontdekken dat ze anderen kunnen helpen en dat mensen met wie ze normaal geen contact hebben, leuk, interessant en aardig blijken te zijn. Denk aan zieke of oudere mensen, kinderen, gehandicapten of asielzoekers. Er is een belangrijk verschil tussen de maatschappelijke stage en een beroepsgerichte stage. De beroepsgerichte stage staat in het teken van een toekomstig beroep. Bij een maatschappelijke stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.

Maatschappelijke stage is onbetaald

Een leerling krijgt geen geld voor maatschappelijke stage. Het gaat om vrijwilligerswerk. Scholen zijn verantwoordelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de school dat alle leerlingen een leuke en goede maatschappelijke stage volgen. De school bepaalt daarom of een stageplaats geschikt is. Lokale stagemakelaars en stagebieders kunnen uiteraard wel meedenken over leuke en goede stageplaatsen.

Contactpersoon