Spelregels MaS als facultatief programmaonderdeel

26-2-2015

Het ministerie van OCW heeft besloten om maatschappelijke stage met ingang van het schooljaar 2014/2015 niet meer wettelijk verplicht te stellen. Scholen beslissen zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma. Wat zijn de spelregels rondom deze facultatieve versie van MaS?

MaS op de diplomacijferlijst

Wilt u dat bij u op school MaS met ingang van schooljaar 2014/2015 ook op de cijferlijst bij het diploma blijft staan? Dan gelden er 3 regels:

1. Leerlingen moeten minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen.
2. U moet net als bij de verplichte MaS een stageovereenkomst opstellen.
3. Het blijft voor leerlingen mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor MaS.

Als scholen van deze regels afwijken, tellen de uren wel mee als onderwijstijd (voor maximaal dertig uur), maar worden ze niet vermeld op de cijferlijst.

Contactpersoon