Nieuwsbrief ontvangen?
Sector
  • Po
Vakinhoud
  • Burgerschap

Student Voice

13-12-2018

​Door SLO zijn vier tools ontwikkeld die tot doel hebben om leerlingparticipatie te vergroten bij de vraag wat van waarde is om te leren op school. Het gaat erom dat leerlingen hun stem kunnen inzetten en daarmee vaardigheden en attitudes ontwikkelen om verantwoorde en democratische burgers te worden.

Student Voice is het hebben van een stem, het krijgen van de mogelijkheid om deze stem te uiten, het hebben van een recht om gehoord te worden en het krijgen van een reactie en het kunnen uitoefenen van invloed op besluitvorming. (Lundy, 2007)

In een Metro Plattegrond wordt visueel gemaakt hoe leerkrachten en leerlingen de route naar Student Voice kunnen doorlopen en hoe inzet en capaciteit van de leerkrachten op het samenwerken met leerlingen kan leiden tot ondersteuning van en toewerken naar leerlingparticipatie.

Leerkrachten primair onderwijs kunnen de tools gebruiken als handvatten bij het actief betrekken van leerlingen bij besluitvorming over hun eigen onderwijs. Zie ook het vierstappenplan 'Geef je leerlingen een stem in het leerplan'.

In het filmpje zijn leerlingen van de Jenaplanschool De Swoiastee in Groningen te zien die vertellen hoe zij hun stem gebruiken bij het participeren in verschillende fasen van het projectonderwijs. Deze film illustreert dat met behulp van het instrument `De fiets van Jansen` Het instrument is ontwikkeld door het JAS en is eveneens hier te vinden.​​

Elke tool kent een korte beschrijving van het instrument, inclusief de opzet en het doel waarop de Student Voice zich richt. De vier tools zijn zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar.

Tool Student VoiceDoel

Fiets van Jansen: didactisch model voor leerlingparticipatie

Learning, using the principles of Jansen's bicycle

​Het betrekken van de studenten bij het activeren van het eigen leerproces en (aanwezige) voorkennis.

Inspraakladder: onderwijskundigmodel voor leerlingparticipatie

Educational ladder of student participation

​Het inventariseren van de huidige en gewenste mate van leerlingparticipatie in onderwijsactiviteiten.

Spinnenwebmodel: leerlingparticipatie in samenhang

The spider web: framework for assessing student participation

​Het betrekken van leerlingen bij diverse aspecten van onderwijsactiviteiten, zoals toetsing, groeperingsvormen.

Curriculumonderh​andeling: besluitvorming en leerlingparticipatie​ (herziene versie)

The curri​culum negotations method

​Het betrekken van leerlingen bij het besluitvormingsproces over hun onderwijsleerproces.


De tools zijn ontwikkeld in het kader van een Europees samenwerkingsproject – Student Voice: the BRIDGE to learning. Deelnemende landen zijn: Hongarije, Ierland, Schotland, Slovenië, Nederland.
Meer informatie: http://voiceofstudents.eu/
 

Contactpersoon